Spoznavni dnevi za oddelke 1. letnika

Kot že preteklo šolsko leto so tudi v začetku tega šolskega leta vsi oddelki 1. letnika odšli na tridnevne spoznavne dneve skupaj z razrednikom in še enim učiteljem, ki poučuje v razredu. Dva razreda sta se spoznavnih dni udeležila v času od 23. do 25. oktobra, ostala dva pa v času od 25. do 27. oktobra.

 

Poročilo 1. a

1. a je spoznavne dneve skupaj z razredničarko Vasjo Jakše in profesorico glasbe Jožico Cvelbar preživel v CŠOD Jurček v Kočevju. Prvi dan smo se preko različnih aktivnosti spoznavali najprej med seboj, popoldan pa smo skupaj z mentorji iz CŠOD Jurček spoznali še Kočevje. Sprehodili smo se po mestu vse do Rudniškega jezera, ob tem pa izvedeli veliko o razvoju in zgodovini mesta ter okolice. Kasneje smo obiskali še Pokrajinski muzej Kočevje, kjer smo izvedeli veliko o življenju kočevskih Nemcev.

Drugi dan smo dopoldan odšli na krajši pohod v okolici mesta, s katerim smo zaradi dežja in razmočenega terena nadomestili pohod na grad Fridrihštajn. Dopoldan smo preživeli ob prijetnem druženju, športnih vsebinah in streljanju z lokom, popoldan pa je bil bolj učno obarvan, saj smo ga zapolnili z učnimi vsebinami iz glasbe in nemščine. Medtem ko smo se pri uri nemščine ukvarjali z germanizmi v slovenščini ter se pogovarjali o strategijah za učenje tujega jezika, so dijaki uro glasbe preživeli v ustvarjanju kratkih glasbenih koreografij.

Zadnji dan smo se z avtobusom odpeljali v Rajhenavski pragozd. Najprej smo se ustavili na Roški žagi ter izvedeli nekaj o njeni preteklosti, nato pa se sprehodili do roba pragozda, kjer smo izvedeli veliko o samih značilnostih pragozda, živalih in rastju v Kočevskem Rogu ter vplivih, ki jih ima človek na to okolje. Obiskali smo tudi mogočno jelko – kraljico Roga, katere starost ocenjujejo na 500 let in je najvišja jelka v Sloveniji.

Medtem ko so dnevi minevali ob zanimivih športnih in drugih učnih vsebinah, pa smo večere preživljali ob druženju, igranju družabnih iger ter plesu. Dijaki so kasneje povedali, da jim je bil najbolj všeč prosti čas, ki so ga preživeli s sošolci, s katerimi so se v teh treh dneh res dobro spoznali.

Vasja Jakše, razredničarka 1. a

 

Poročilo 1. b

Razred je izvedel spoznavne dneve v CŠOD Fara. V treh dneh, ki so bili prvenstveno namenjeni medsebojnemu spoznavanju in krepitvi odnosov v razredu so dijaki doživeli kar lepo število dogodivščin. Preizkusili so se v športnih vsebinah kot so pohodništvo, orientacija, veslanje na mirnih vodah ter doživetju v adrenalinskem parku. Prosti čas so zapolnili tudi z igranjem odbojke, košarke. Odigrana je bila tudi tekma v nogometu proti osnovnošolcem iz Fare. Razred je obiskal tudi lokalnega lončarja, ki jim je razložil značilnosti in posebnosti te rokodelske obrti, imeli so tudi priložnost sami ustvarjati izdelke, ki so jih kasneje odnesli domov.

Veliko časa smo posvetili igram socialnih veščin, s pomočjo katerih smo opazovali dinamiko odnosov v skupini, se o izkušnjah in odzivih pogovarjali in ustvarjali pozitivno vzdušje. Razred se je na dejavnosti odlično odzival, prav tako so bili dovolj sproščeni za ples in petje Uspelo jim je pripraviti tudi taborni ogenj ob katerem smo se lepo pogreli in zapeli.

Dijaki bodo pri pouku informatike izdelal tudi predstavitveni film o spoznavnem dnevu, katerega se bo predstavilo staršem na naslednjem roditeljskem sestanku.

Spoznavne dneve smo zaključili z evalvacijo, le ta je bila pozitivna.

Primož Plazar, razrednik 1. b

 

Poročilo 1. c

Od 23. do 25. septembra 2019 se je 30 dijakov 1. c razreda Gimnazije Novo mesto, z dvema spremljevalkama, udeležilo spoznavnih dnevov v CŠOD Fara Kostel. Dijaki, ki so se poznali komaj par tednov iz šolskih klopi, so imeli v teh treh dneh veliko časa za medsebojno druženje in spoznavanje. Ogledali so si Kostelsko hišo, se sprehodili do slapa Nežica in ob tem pridobili vedenje o življenju v Fari nekoč in danes. Športne ambicije so uresničevali pri odbojki, košarki, orientacijskem teku, v adrenalinskem parku in ostalih športnih igrah. Umetniške in matematične veščine so razvijali pri lončarski delavnici in delavnici Zlati rez. Ustvarili so lepe izdelke iz gline ter posneli zanimive fotografije. Zlati rez, ki ga sama mati narava pogosto uporabi, jim je pomagal pri kompoziciji.

Ob večerih so se zabavali ob družabnih igrah in skupinskih plesih. Z raftingom smo zaokrožili naše spoznavne dneve.

Naši spoznavni dnevi so presegli zastavljene učne cilje, a vendar ostali sproščeni, polni smeha in veselja.

Mojca Rangus, razredničarka 1. c

 

Poročilo 1. k

Dijaki 1. K skupaj s profesorjema Markom Kastelicem in Karmen Čarman so od 25. do 27. septembra 2019 preživeli aktivne spoznavne dneve v domu CŠOD Jurček v Kočevju. Poleg spoznavanja Kočevja, njegove okolice in zgodovine kočevskega območja, so veliko časa posvetili druženju, spoznavanju sebe in drugega ter povezovanju naše razredne družine. Spoznavali pa so tudi zgodovino števil, šteli in celo poskušali računati z rimskimi številkami, se učili povedati števila po latinsko ter spoznavali različne številske sestave.

Navdušeni, še bolj povezani med sabo ter polni novih spoznanj, so v petek le s težka zapustili Kočevje, saj bi z veseljem ostali še kak dan. A že nov teden je ponudil novih možnosti za medsebojno druženje, ki se ga prvošolci klasične gimnazije nadvse veselijo.

Karmen Čarman, razredničarka 1. k