Srečanje mladih novomeških prostovoljcev

V LokalPatriotu je 3. 12. 2009 potekalo srečanje mladih novomeških prostovoljcev v organizaciji Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Dogodka se je udeležilo 28 gimnazijcev in dijaki drugih srednjih šol ter predstavniki različnih ustanov in organizacij.

Osrednja tema dogodka se je nanašala na vse socialne stike, vezi, znanje in veščine, ki si jih ljudje ustvarimo skozi življenje in z njimi pletemo tako imenovano socialno mrežo. Sledile so številne predstavitve na temo prostovoljnega dela. Nastopajoči so predstavili prostovoljstvo tudi kot neformalno obliko učenja, zabavo in užitek. Poudarek je bil na sloganu: »Prostovoljstvo se splača!«.

Novomeški prostovoljci pomagajo revnim, socialno izključenim otrokom, se ukvarjajo s starejšimi občani, in tistimi z duševnimi motnjami, pomagajo posameznikom pri učenju, vzpostavljajo številne prijateljske odnose. V Novem mestu je prostovoljno delo organizirano deset let, medtem ko ga na gimnaziji izvajamo že 25. leto.