Srečanje s Ferijem Lainščkom

Srečanje s Ferijem Lainščkom

V tednu knjige, natančneje 20. aprila, je našo šolo obiskal pisatelj Feri Lainšček. Z njim so se srečali dijaki 4. letnika, ki za maturitetni esej iz slovenščine poleg Flaubertove Gospe Bovary berejo njegov roman Ločil bom peno od valov.

Pisatelj se je v pogovoru z Glorijo Meglič in Matjažem Kužnikom, dijakoma 4. f, dotaknil različnih tem: nastajanja njegovih romanov, vpliva pokrajine nanj in na književne osebe, psihologije oseb v romanu Ločil bom peno od valov, izbire naslova, maturitetnega sklopa, odziva maturantov na izbrani roman, branja, internetne generacije in drugih. Izrazil je veselje zaradi dobrega sprejema romana pri dijakih in poudaril pomen branja v kakršni koli obliki, tudi internetni. Pomemben je namreč prenos duhovne dediščine, ki pa ni odvisen od oblike.

Dijaki so z zanimanjem spremljali pogovor in se navdušeno odzvali na pisateljeve besede ob slovesu, naj ostanejo »divji v srcu«.