STEM4Youth

O projektu:

Institut “Jožef Stefan“ kot partner sodeluje v evropskem projektu STEM4Youth (*STEM = Science, Technology, Engineering and Mathematics oz. Znanost, tehnologija, inženiring in matematika), katerega cilj je navdušiti mlade za študij naravoslovnih in tehniških ved. V okviru projekta so s partnerji razvili inovativne šolske programe na sedmih naravoslovno-tehniških področjih, ki so javnosti na voljo s pomočjo spletne platforme (https://olcms.stem4youth.pl/content_item/search).

Naša šola sodeluje v programu 1. in 2. faze testiranja programov.

Člani projektnega tima:

  • Janja Pust
  • Branka Klemenčič
  • Marinka Kovač
  • Blaž Zabret
  • Tanja Gačnik
  • Katarina Sluga

Dejavnosti:

1. faza testiranja programov je potekala od oktobra do decembra 2017.

  • Izbirni naravoslovni dan za dijake 3. letnika. Potek naravoslovnega dneva smo zajeli v fotogalerijo, foto: Katarina Sluga.
  • Izvajanje posamični enournih programov.

2. faza testiranja programov bo potekala od marca do junija 2018.