Številne Krkine nagrade in priznanja

Številne Krkine nagrade in priznanja

16. 9. 2011 sta na slavnostni podelitvi generalni direktor Krke Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član uprave in predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad srednješolcem podelila 41. Krkine nagrade in priznanja za raziskovalne naloge.

Pet srednješolskih nalog je prejelo Krkino nagrado. Med njimi sta bili dve iz naše gimnazije in sicer: Problematika neuporabljenih zdravil avtoric Ajde Mavrič, Katje Čič in Darje Gačnik in Priljubljene oblike farmacevtskih izdelkov avtoric Jerce Kranjc in Brede Škedelj.

Tri naloge naših dijakov so prejele Krkino priznanje: naloga Vpliv razkužil na različne površine avtorjev Tanje Gnidovec, Domna Kastelica in Sama Krevsa, naloga Prebiotiki in probiotiki avtorjev Jakoba Makovca, Luke Pavliča in Eve Ratajc in naloga Vitamini in minerali kot prehranska dopolnila avtoric Maje Prešern, Nine Zoran in Maje Zupančič.

Nagrajenci so naloge tudi predstavili in odgovarjali na vprašanja poslušalcev. Po predstavitvi smo si ogledali najsodobnejši obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil NOTOL.