Strategije šole za zmanjševanje osipa

 

 

Člani projektnega tima


Anica Kastelec, vodja
Zlatka Butkovec Gačnik
Petra Škof
Robert Šupe

 

 

O projektu

V tem šolskem letu nadaljujemo z vrstniško učno pomočjo – tutorstvom. Ta oblika pomoči in sodelovanja dijakov različnih letnikov se je pokazala kot zelo uspešna, zato bomo s to prakso nadaljevali in jo še vsebinsko razširili. Večji poudarek bomo dali povezovanju in sodelovanju dijakov in učiteljev ob pojavu težav pri nudenju učne pomoči.

Ciljna populacija so dijaki 1. in 2. letnika z učnimi težavami, za tutorje pa bomo usposobili dijake 3. in 4. letnika.

Cilji projekta

 • Pomoč dijakom ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo
 • Izboljšanje učnega uspeha dijakov
 • Izboljšanje počutja dijakov 
 • Krepitev motivacije za delo
 • Krepitev odgovornosti dijakov
 • Spodbujanje medvrstniške solidarnosti

Okvirni akcijski načrt

 • Predstavitev projekta dijakom, staršem in učiteljem,
 • motiviranje dijakov za tutorje,
 • motiviranje dijakov z učnimi težavami za vključitev v projekt,
 • prijavljanje dijakov in tutorjev,
 • izobraževanje in delavnice za dijake in tutorje,
 • delo skupin za učno pomoč,
 • srečanja dijakov, tutorjev in učiteljev posameznih predmetov,
 • spremljanje dela in uspeha dijakov ob konferenčnih obdobjih (evalvacija, pogovori),
 • zaključno srečanje.

Izvedene dejavnosti