Strokovni aktiv: ANGLEŠČINA

Člani

Ime in priimek Predmet E-poštni naslov
mag. Janez Gorenc ANG janez.gorenc@gimnm.org
Maja Hren ANG maja.hren@gimnm.org
Katja Kapele ANG katja.kapele@gimnm.org
Barbara Maznik ANG, ZUM barbara.maznik@gimnm.org
Verena Potočnik ANG, FRA verena.potocnik@gimnm.org
Mirjam Skube (vodja aktiva) ANG mirjam.skube@gimnm.org

Več o predmetu.

Program aktiva

  • Izvedba tekmovanja za dijake 3. letnika,
  • izvedba tekmovanja World Scholars Cup,
  • vključitev v projektne dneve z delavnicami in ekskurzijami,
  • vključitev v projekte šole,
  • naročanje revij,
  • individualne ure za dijake športnih oddelkov in dijake s posebnimi potrebami,
  • sodelovanje s podjetniškimi dejavnostmi.

Izvedba pouka

  • Učbenik in delovni zvezek: Headway Upper-Intermediate 4th edition (vsi letniki)

Tekmovanja

IATEFL tekmovanje za 3. letnik

Tekmovanje v organizaciji IATEFL Slovenija poteka na dveh ravneh: regijski in državni. Na šoli pred regijskim tekmovanjem (v novembru ali decembru) organiziramo tudi šolsko tekmovanje in po doseženih rezultatih izberemo dijake za regijsko tekmovanje. Število dijakov, ki se s posamezne šole udeležijo regijskega tekmovanja, ni omejeno.

WORLD SCHOLAR’S CUP

Dijaki 1., 2. in 3. letnikov se lahko prijavijo na tekmovanje v znanju WORLD SCHOLAR’S CUP. Tekmovanje poteka na treh ravneh: regionalni v Ljubljani, globalni (vsako leto se zberejo tri različne svetovne destinacije) in ameriški: Tournament of Champions na univerzi Yale v Ameriki. Dijaki se prijavijo v novembru in na šoli oblikujemo ekipe po tri dijake v skupini. Tekmovanje poteka v štirih kategorijah: collaborative writing (sodelovalno pisanje esejev), team debate (debata na predpisano krovno temo), scholar’s challenge (test iz znanja iz šestih predmetnih področij), scholar’s bowl (timski kviz s klikerji).

Do sedaj smo se udeležili tekmovanja v Vietnamu, Maleziji, na Kitajskem in v Ameriki. Vse informacije o tekmovanju se nahajaj na spletni strani World Scholar’s Cup: www.scholarscup.org  

 

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2023/24

 

Arhiv