Strokovni aktiv: BIOLOGIJA

Članice

Ime in priimek
E-poštni naslov  
Barbara Bajc Šerovič barbara.bajc-serovic@gimnm.org
Tanja Gačnik (vodja aktiva) tanja.gacnik@gimnm.org
Marija Kočar marija.kocar@gimnm.org
Neja Luzar neja.luzar@gimnm.org
Ana Zajec ana.zajec@gimnm.org
Tatjana Bartolj (laborantka) tatjana.bartolj@gimnm.org

Več o predmetu.

Program dela

 • Ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
 • priprava splošnih navodil za pouk biologije,
 • oblikovanje skupnih kriterijev za ocenjevanje pri pouku in pri popravnih izpitih ter kriterijev za ocenjevanje vaj in terenskega dela,
 • pregled in dopolnitev pričakovanih dosežkov pri pouku biologije,
 • nabava najnujnejših učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature,
 • načrtovanje laboratorijskega dela (Skripta za laboratorijsko delo pri biologiji za 1. letnik),
 • udeležba in poročanje s seminarjev in študijskih skupin,
 • organizacija in izvedba šolskega tekmovanja o poznavanju sladkorne bolezni, šolskega tekmovanja za udeležbo na državno tekmovanje iz biologije (3. in 4. letnik) oz. za Proteusovo nagrado za srednje šole (1. in 2. letnik) in šolskega botaničnega tekmovanja,
 • priprave na državno tekmovanju iz biologije oz. Proteusovo nagrado, na državno tekmovanje o poznavanju sladkorne bolezni, na šolsko ter državno tekmovanje iz znanja naravoslovja in na botanično tekmovanje,
 • priprave dijakov, ki se uvrstijo na naravoslovno olimpijado EUSO in biološko olimpijado,
 • sodelovanje dijakov v projektih na šoli in na mednarodnih projektih,
 • urejanje oglasne deske na hodniku z aktualnimi informacijami in dogodki,
 • spodbujanje raziskovalnega dela,
 • seznanitev s pravilniki (o šolskem redu, ocenjevanju idr.) in oblikovanje pripomb.

 Pomembni datumi

Tekmovanje v znanju biologije (razpis)

Tema v tekmovalnih skupinah 1. letnik in 2. letnik je: “Reprodukcija”. Tekmovanje za 3. in 4. letnike praviloma zajema vsebine obveznega dela učnega načrta za biologijo ter vsebine za maturo.

 • šolsko: 18. januar 2024 (obvestilo | prijavnica)
 • državno: 15. marec 2024
 • olimpijada: Za leto 2024 je predviden a še ne potrjen gostitelj 35. Mednarodne biološke olimpijade Astana, Kazakhstan. V ekipo se bodo uvrstili štirje, ki bodo na izbirnem testu dosegli najboljši rezultat.

Tekmovanje v poznavanju flore (razpis)

 • šolsko: sreda, 22. 11. 2023 (obvestilo | prijavnica)
 • državno: sobota, 18. 5. 2024

Tekmovanje iz znanja naravoslovja (dodatne informacije)

Razpis za Krkine nagrade

Srečanje mladih raziskovalcev

 • Več o srečanju si lahko preberete na povezavi.

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2023/24

 

Arhiv