Strokovni aktiv: BIOLOGIJA

Članice

Ime in priimek
E-poštni naslov
Barbara Bajc Šerovič barbara.bajc-serovic@gimnm.org
Tatjana Durmič (vodja aktiva) tatjana.durmic@gimnm.org
Tanja Gačnik tanja.gacnik@gimnm.org
Marija Kočar marija.kocar@gimnm.org
Tatjana Bartolj
(laborantka)
tatjana.bartolj@gimnm.org

Več o predmetu.

Anketa o uporabi zobne nitke.

Program dela

 • Ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
 • priprava splošnih navodil za pouk biologije,
 • oblikovanje skupnih kriterijev za ocenjevanje pri pouku in pri popravnih izpitih ter kriterijev za ocenjevanje vaj in terenskega dela,
 • pregled in dopolnitev pričakovanih dosežkov pri pouku biologije,
 • nabava najnujnejših učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature,
 • načrtovanje laboratorijskega dela (Skripta za laboratorijsko delo pri biologiji za 1. letnik),
 • udeležba in poročanje s seminarjev in študijskih skupin,
 • organizacija in izvedba šolskega tekmovanja o poznavanju sladkorne bolezni, šolskega tekmovanja za udeležbo na državno tekmovanje iz biologije (3. in 4. letnik) oz. za Proteusovo nagrado za srednje šole (1. in 2. letnik) in šolskega botaničnega tekmovanja,
 • priprave na državno tekmovanju iz biologije oz. Proteusovo nagrado, na državno tekmovanje o poznavanju sladkorne bolezni, na šolsko ter državno tekmovanje iz znanja naravoslovja in na botanično tekmovanje,
 • priprave dijakov, ki se uvrstijo na naravoslovno olimpijado EUSO in biološko olimpijado,
 • sodelovanje dijakov v projektih na šoli in na mednarodnih projektih,
 • urejanje oglasne deske na hodniku z aktualnimi informacijami in dogodki,
 • spodbujanje raziskovalnega dela,
 • seznanitev s pravilniki (o šolskem redu, ocenjevanju idr.) in oblikovanje pripomb.

 Pomembni datumi

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni:

 • šolsko: 16. 10. 2020
 • državno: 21. 11. 2020

Tekmovanje v poznavanju flore – botanično tekmovanje:

 • šolsko: 11. 11. 2020
 • državno: 15. 5. 2021

Tekmovanje iz znanja biologije (razpis):

Tekmovanje iz znanja naravoslovja (razpis):

 • šolsko: 8. 12. 2020 (prestavljeno na 9. 3. 2021)
 • državno: 23. 1. 2021 (prestavljeno na 7. 4. 2021)
 • olimpijada: V letu 2021 bo 19. naravoslovna olimpijada potekala na Madžarskem. Na osnovi praktičnega dela bodo uvrščeni razdeljeni v dve ekipi.

Razpis za Krkine nagrade:

 • Prijava: julij 2021

Srečanje mladih raziskovalcev:

 • Več o srečanju si lahko preberete na povezavi.

Rezultati v šolskem letu 2020/21

Rezultati v šolskem letu 2019/20

Rezultati v šolskem letu 2018/19

Rezultati v šolskem letu 2017/18