Strokovni aktiv: BIOLOGIJA

Članice

Ime in priimek
E-poštni naslov Povezava na spletno stran
Barbara Bajc Šerovič barbara.bajc-serovic@gimnm.org  E-učilnica
Tatjana Durmič (vodja aktiva) tatjana.durmic@gimnm.org  E-učilnica
Tanja Gačnik tanja.gacnik@gimnm.org  E-učilnica
Marija Kočar marija.kocar@gimnm.org  E-učilnica
Tatjana Bartolj
(laborantka)
tatjana.bartolj@gimnm.org

Več o predmetu.

Program dela

 • Ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
 • priprava splošnih navodil za pouk biologije,
 • oblikovanje skupnih kriterijev za ocenjevanje pri pouku in pri popravnih izpitih ter kriterijev za ocenjevanje vaj in terenskega dela,
 • pregled in dopolnitev pričakovanih dosežkov pri pouku biologije,
 • nabava najnujnejših učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature,
 • načrtovanje laboratorijskega dela,
 • udeležba in poročanje s seminarjev in študijskih skupin,
 • organizacija in izvedba šolskega tekmovanja o poznavanju sladkorne bolezni in šolskega tekmovanja za udeležbo na državno tekmovanje iz biologije (3. in 4. letnik) oz. za Proteusovo nagrado za srednje šole (1. in 2. letnik),
 • priprave na državno tekmovanju iz biologije oz. Proteusovo nagrado, na državno tekmovanje o poznavanju sladkorne bolezni in na šolsko ter državno tekmovanje iz znanja naravoslovja,
 • priprave dijakov, ki se uvrstijo na naravoslovno olimpijado EUSO in biološko olimpijado,
 • sodelovanje dijakov v projektih na šoli in na mednarodnih projektih,
 • urejanje oglasne deske na hodniku z aktualnimi informacijami in dogodki,
 • spodbujanje raziskovalnega dela,
 • seznanitev s pravilniki (o šolskem redu, ocenjevanju idr.) in oblikovanje pripomb.

 Pomembni datumi

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni:

 • šolsko: 12. 10. 2018 (prijava do 5. 10. 2018)
 • državno: 17. 11. 2018

Tekmovanje v poznavanju flore – botanično tekmovanje:

 • šolsko: 7. 11. 2018 (prijava do 20. 10. 2018)
 • državno: 11. 5. 2019

Tekmovanje iz znanja biologije (razpis):

 • šolsko: 24. 1. 2019 (prijava do 20. 1. 2019: 1. in 2. letnik; 3. in 4. letnik)
 • državno: 23. 3. 2019
 • olimpijada: 14. 7. – 21. 7. 2019, Szeged, Madžarska

Tekmovanje iz znanja naravoslovja (razpis):

 • šolsko: 20. 11. 2018 (prijava do 14. 11. 2018)
 • državno: 26. 1. 2019
 • olimpijada: 4. 5. – 11. 5. 2019, Almada, Portugalska.

Razpis za Krkine nagrade:

Srečanje mladih raziskovalcev:

 • Več o srečanju si lahko preberete na povezavi.
 • Rok za prijavo (oddaja nalog s povzetki v sistemu ZOTKS na www.zotks.si)| Navodila |: 12. 3. 2018
 • Regijsko srečanje (javna predstavitev nalog na Gimnaziji Novo mesto): 3. 4. 2018  |Zbornik| |Vabilo in program srečanja|
 • Državno srečanje mladih raziskovalcev:
  • Končan prvi krog državnega srečanja:  4. 5. 2018
  • Državno srečanje mladih raziskovalcev: 14. 5. 2018

Rezultati v šolskem letu 2018/19

Rezultati v šolskem letu 2017/18