Strokovni aktiv: GEOGRAFIJA

Člani

Ime in priimek Predmet E-poštni naslov Povezave
Marko Arnuš
(vodja aktiva)
GEO marko.arnus@gimnm.org E-učilnica
Polonca Centa GEO polonca.centa@gimnm.org E-učilnica
Robert Šupe GEO, ZGO robert.supe@gimnm.org E-učilnica

Več o predmetu.

Program dela

  • Ureditev letnih priprav na pouk,
  • oblikovanje skupnih kriterijev za pisno in ustno ocenjevanje pri pouku ter pri popravnih izpitih,
  • nabava najnujnejših pripomočkov za izvedbo pouka,
  • vključitev v projektni teden z delavnicami in ekskurzijami,
  • priprava in zvedba ekskurzije po Sloveniji,
  • sodelovanje pri izvedbi planinske ture,
  • priprava in izvedba tekmovanj iz znanja geografije,
  • sodelovanje pri drugih šolskih projektih.

Nosilci nalog in terminski plan so natančneje opredeljeni v zapisniku strokovnega aktiva.

Rezultati tekmovanja v šolskem letu 2014/15

Šolsko tekmovanje

Na šolskem tekmovanju v znanju geografije, ki je potekalo 10. 2. 2015, se je pomerilo 62 dijakov. Ker je v tem tednu potekal program OIV Smučanje, se je 8 dijakov s tekmovalnimi vprašanji spopadlo kar v Kranjski Gori. Tekmovalci so pokazali zavidljivo raven poznavanja kmetijske problematike. Kar 25 udeležencev je prejelo bronasto priznanje, kar je izjemen uspeh.

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju prejmejo: Tin Malenšek, Neja Luzar, Rok Željko, Nika Metelko, Brina Biličič, Angela Jakljič, Grega Bajc, Urša Uhan, Pia Bedene, Miha Tavčar, Andraž Brezovar, Tjaša Grabnar, Tina Lindič, Jure Janez Markovič, Martin Božič, Andraž Pavec, Sara Štubljar, Andraž Pacek, Tanja Topić, Jakob Höfferle, Ana Šenica, Jan Zupančič, Nuša Hudoklin, Lucija Lucie Laubry in Blaž Vovko Bučar.

Območno in državno tekmovanje


Na naši šoli smo organizirali območno tekmovanje v znanju geografije za J in JV Slovenijo. Območnega tekmovanja se je udeležilo 59 tekmovalcev iz Velenja, Celja, Brežic, Krškega, Črnomlja in Novega mesta.

Naša dijaka Neja Luzar, 4. a,  in Tin Malenšek, 3. a, sta osvojila srebrni priznanji, Neja Luzar pa se je uvrstila na državno tekmovanje, ki bo v torek, 15. aprila 2015, v Murski Soboti. Več si lahko preberete v poročilu.

Rezultati tekmovanja v šolskem letu 2013/14

Šolsko tekmovanje


Šolsko tekmovanje v znanju geografije je potekalo 1. 2. 2013 v učilnici 108. Nosilna tema tekmovanja je bila »Trajnostna raba energije«. Letos je bilo na tekmovanje prijavljenih 42 dijakinj in dijakov, vendar je zadnje dni med prijavljenimi prišlo do precejšnjega osipa. V poznavanju energetske problematike se je tako pomerilo 19 tekmovalcev, najbolj številni med njimi pa so bili drugošolci.

Vsi tekmovalci so pokazali zavidljivo raven znanja, kar sedem pa jih je osvojilo bronasto priznanje: Tin Malenšek, 1. a, Aleš Zupančič, 2. e, Klemen Krevs, 2. c, Samo Krevs, 4. a, Domen Kulovec, 1. a, Benjamin Medle, 2. c in Simon Stanojevič, 2. a.

Glede na število tekmovalcev na šolskem tekmovanju nam po pravilih pripadata dve mesti na območnem tekmovanju, kjer nas bosta zastopala Tin Malenšek in Aleš Zupančič. Območno tekmovanje v znanju geografije bo 12. marca 2013 v Celju.

 

Območno in državno tekmovanje


Območno tekmovanje v znanju geografije je potekalo 12. 3. 2013. Gostitelj regijskega tekmovanja je bila Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti iz Celja. Na tekmovanju se je pomerilo 34 tekmovalcev iz južne in vzhodne Slovenije. Našo šolo so zastopali Tin Malenšek iz 1. a, Klemen Krevs iz 2. c in Aleš Zupančič iz  2. e. Najbolje se je odrezal Tin Malenšek, ki je dosegel 5. rezultat in osvojil srebrno priznanje, s čimer si je zagotovil uvrstitev na državno tekmovanje.

Državno tekmovanje
v znanju geografije je potekalo 18. 4. 2013. Gostitelj državnega tekmovanja je bila Osnovna šola 8 talcev Logatec. V kategoriji gimnazij se je pomerilo 30 sodelujočih iz vse Slovenije. Našo šolo je zastopal Tin Malenšek, ki je dosegel 9. rezultat in osvojil zlato priznanje. Fotografije so na ogled v poročilu.

Izvedene dejavnosti


Geografska ekskurzija v Vzhodno Krško kotlino


6. 3. 2013 se je v okviru izbirnega maturitetnega predmeta geografija 22 dijakovudeležilo enodnevne ekskurzije, pri kateri so spoznavali nekatere historično-geografske značilnosti Vzhodne Krške kotline.

V Drnovem so si ogledali ostanke rimske naselbine, potem opazovali Krško polje, se ustavili ob spomeniku Janezu Vajkardu Valvasorju in v kamnolomu Gunte. Sledil je obisk Mladinskega centra Krško, kjer so se seznanili z  dejavnostmi, ki jih ponujajo mladim in bili na koncu deležni pogostitve.

Na levem bregu Save, zraven JE Krško, so obiskali Inštitut Gen. Tam so  jim pripravili program, ki je poleg teorije obsegal tudi praktično delo v laboratoriju. Ekskurzijo so zaključili z ogledom Brežic.

Dijaki so na ekskurziji aktivno sodelovali s kratkimi referati, po končani ekskurziji pa napisali poročilo. V evalvaciji so zapisali, da so bili z izvedbo ekskurzije zelo zadovoljni. Več v poročilu.

Informacije

  • Pošljite e-pošto na zgoraj objavljene e-naslove.
  • Vprašanja, pobude, mnenja ipd. lahko posredujete tudi v papirni obliki v nov poštni nabiralnik pred kabinetom 109 (geo, zgo).