Strokovni aktiv: KEMIJA

 

Članice

 

Ime in priimek
E-poštni naslov Povezave
Janja Pust
(vodja aktiva)
janja.pust@gimnm.org E-učilnica
Branka Klemenčič branka.klemencic@gimnm.org E-učilnica
Marinka Kovač marinka.kovac@gimnm.org E-učilnica
Katarina Sluga
(laborantka)
katarina.sluga@gimnm.org

 

Program dela

 • Ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
 • priprava splošnih navodil za pouk kemije,
 • oblikovanje skupnih kriterijev za ustno in pisno ocenjevanje pri pouku ter pri popravnih izpitih,
 • nabava učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature,
 • planiranje laboratorijskega dela skupaj z laborantom,
 • udeležba in poročanje s seminarjev in študijskih skupin,
 • organizacija in izvedba šolskega tekmovanja,
 • priprave in sodelovanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije, izbirnem za kemijsko olimpijado, ter pripravah na olimpiado,
 • prirpave na tekmovanje iz naravoslovja,
 • izpeljava OIV (Razmišljam, iščem, (se) razvijam; Naredi sam – kozmetika; Znanost v kuhinji),
 • urejanje oglasne deske na hodniku z aktualnimi informacijami in dogodki,
 • vključitev v projektni teden z delavnicami in ekskurzijami,
 • vključitev v druge projekte šole in projekt UNESCO,
 • priprava raziskovalnih nalog za Krkine nagrade in za Gibanje znanost mladini,
 • sodelovanje v ostalih aktualnih razpisih.

Datumi tekmovanj

Tekmovanje iz znanja kemije:

 • šolsko: 6. 3. 2017
 • državno:6. 5. 2017
 • olimpijada: julij

Tekmovanje iz znanja naravoslovja:

 • šolsko: 22. 11. 2016
 • državno: 21. 1. 2017
 • olimpijada: maj

Rezultati v šolskem letu 2015/16

 

Kemijska olimpijada

V Tbilisiju, Gruzija, je julija 2016 potekala 48. mednarodna kemijska olimpijada, na kateri sta slovensko ekipo štirih dijakov zastopala dva naša dijaka, letošnja maturanta, Uroš Prešern iz 4. D ter Tristan Kovačič iz 4. A.

Na olimpijadi udeleženci tekmujejo posamično in se potegujejo za zlata, srebrna in bronasta priznanja. Tekmovanje obsega teoretični in praktični del.
V zelo zahtevni svetovni konkurenci je uspelo Urošu Prešernu osvojiti srebrno in Tristanu Kovačiču bronasto medaljo. Tudi dijaka Gimnazije Škofja Loka, Vid Kermelj in Martin Rihtaršič sta dobitnika bronaste medalje. Ta izjemen rezultat vseh članov ekipe kaže, da je znanje kemije v Sloveniji v samem vrhu svetovne konkurence, kar je zagotovo tudi posledica dobrega sodelovanja med Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani in srednjimi šolami.

Državno srečanje mladih raziskovalcev

Na 50. državno srečanje mladih raziskovalcev, ki je potekalo v Murski Soboti, je bilo iz naše šole v drugi krog tekmovanja uvrščenih kar šest nalog, kemijo oz. naravoslovne znanosti je zastopalo pet nalog, ki jih je izdelalo 12 dijakov. Med njimi so tri naloge osvojile zlato priznanje, dve od teh za prvo mesto, ostali dve pa sta dobili srebrno priznanje, kar je izjemen dosežek.

1. mesto – zlato priznanje

Biologija

Opis, priprava in učinkovitost bakteriofaga PC14, specifičnega za Campylobacter jejuni

Jerca Kristan

Tjaša Kitanovski

1. mesto – zlato priznanje

Interdisciplinarno

področje

Aktivno tarčenje cisteinskih katepsinov z liposomi, konjugiranimi s cistatinom C

Tristan Kovačič Domen Kulovec

Uroš Prešern

2. mesto – zlato priznanje

Kemija in kemijska tehnologija

Pridobivanje superhidrofobnih površin z modifikacijo materiala in preizkus trajnosti na aluminiju in njegovih zlitinah Simon Iskra

srebrno priznanje

Interdisciplinarno področje

Metilacija arzena pri pacientih z akutno promielocitno levkemijo, zdravljenih z arzenovim(III) oksidom

Luka Petravić

Jon Škerlj

Špela Turk

srebrno priznanje

Kemija in kemijska tehnologija

Priprava in uporaba imobiliziranega encima CalB pri enantioselektivni sintezi  dietil 3-hidroksiglutarata

Evgenija Burger

Tjaša Čukajne

Karmen Zupančič

Krkine nagrade in priznanja


18. 9. 2015 je v upravni stavbi Krke potekal Simpozij srednješolskih Krkinih nagrad, na katerem so dijaki predstavili svoje raziskovalne naloge. Sledila je slavnostna podelitev nagrad. Generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Krke Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član uprave, direktor Razvoja in raziskav in predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta srednješolcem podelila 45. Krkine nagrade in priznanja za raziskovalne naloge.

Poslanstvo Krkinih nagrad je spodbujati mlade raziskovalce, željne novih znanj in odkritij, k ustvarjalnosti, raziskovanju in strokovni rasti.
Na razpis je prispelo 24 nalog s 13 gimnazij in srednjih strokovnih šol, ki jih je ob pomoči 41 mentorjev in somentorjev pripravilo 50 dijakov, mladih raziskovalcev.

Gimnazija Novo mesto je na razpis prijavila štiri naloge. Trinajst srednješolskih nalog, pri katerih je sodelovalo 26 dijakov, je prejelo Krkino nagrado. Med njimi sta bili tudi dve raziskovalni nalogi iz naše gimnazije.

Nalogi, za kateri so štirje dijaki prejeli Krkino nagrado, sta:

 • Sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj – opis, priprava in učinkovitost bakteriofaga PC14, specifičnega za Campylobacter jejuni, avtorici: Jerca Kristan in Tjaša Kitanovski, 4. e, mentorji: dr. Matjaž Peterka in Eva Zaletel, somentorica: Janja Pust
 • Protikorozijska zaščita in vrednotenje korozijskih procesov s »pametnimi« hibridnimi sol-gel prevlekami na železu in jeklu, avtorja: Nikolaj Candellari in Simon Iskra, 4. d, mentorji: Janja Pust, dr. Peter Rodič in prof. dr. Ingrid Milošev

 

Ostali dve prijavljeni nalogi naših gimnazijcev sta prejeli Krkino priznanje:

 • Kofein v vsakdanjem življenju, avtorice: Gaja Medved, Veronika Pucelj in Natalija Sitnikova, 4. c. Nalogo so izdelale ob pomoči mentorice Janje Pust.
 • Osebna kartica zdravil, avtorji: Nuša Hudoklin, Mark Zoran, 4.d (Gimnazija Novo mesto) in Leja Šinkovec (Gimnazija Bežigrad). Mentorica naloge je bila Janja Pust, somentorica pa mag. Miroslava Abazović.