Strokovni aktiv: KEMIJA

Članice

Ime in priimek
E-poštni naslov Povezave
mag. Branka Klemenčič (vodja aktiva) branka.klemencic@gimnm.org E-učilnica
Janja Pust janja.pust@gimnm.org E-učilnica
Marinka Kovač marinka.kovac@gimnm.org E-učilnica
Katarina Sluga (laborantka) katarina.sluga@gimnm.org

Več o predmetu.

Program dela

 • Ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
 • priprava splošnih navodil za pouk kemije,
 • oblikovanje skupnih kriterijev za ustno in pisno ocenjevanje pri pouku ter pri popravnih izpitih,
 • nabava učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature,
 • planiranje laboratorijskega dela skupaj z laborantom,
 • udeležba in poročanje s seminarjev in študijskih skupin,
 • organizacija in izvedba šolskega tekmovanja,
 • priprave in sodelovanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije, izbirnih tekmovanju za kemijsko olimpijado in pripravah na olimpijado,
 • priprave na tekmovanje iz naravoslovja in naravoslovno olimpijado EUSO,
 • izpeljava OIV (Razmišljam, iščem, (se) razvijam; Klub Delaj z glavo),
 • urejanje oglasne deske na hodniku z aktualnimi informacijami in dogodki,
 • urejanje spletne učilnice za delo z nadarjenimi dijaki,
 • organizacija in izvedba delavnic v projektnem tednu,
 • vključitev v projekte STEM4Youth, UNESCO, OBJEM in v druge projekte šole,
 • priprava raziskovalnih nalog za Krkine nagrade in za Gibanje znanost mladini,
 • sodelovanje v ostalih aktualnih razpisih.

Pomembni datumi

Tekmovanje iz znanja kemije:

Tekmovanje iz znanja naravoslovja:

 • šolsko: 21. 11. 2017
 • državno: 20. 1. 2018
 • olimpijada: 28. 4. – 5. 5. 2018

Razpis za Krkine nagrade:

Srečanje mladih raziskovalcev:

 • Več os srečanju si lahko preberete na povezavi.
 • Rok za prijavo (oddaja nalog s povzetki v sistemu ZOTKS na www.zotks.si)| Navodila |: 12. 3. 2018
 • Regijsko srečanje (javna predstavitev nalog na Gimnaziji Novo mesto): 3. 4. 2018  |Zbornik| |Vabilo in program srečanja|
 • Državno srečanje mladih raziskovalcev:
  • Končan prvi krog državnega srečanja:  4. 5. 2018
  • Državno srečanje mladih raziskovalcev: 14. 5. 2018

Tekmovanje iz učinkovitosti pomnjenja – Memoriada 2018:

 • šolsko: 15. 2. 2018
 • državno: 10. 3. 2018

Tekmovanje v hitrem branju – Hibra 2018:

 • šolsko: 14. 12. 2017
 • državno: 13. 1. 2018

 

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2017/2018

Krkine nagrade 2017

EUCYS

Odlični v znanosti: Predstavitev dosežkov s področja naravoslovja 

Naravoslovni dan za dijake 3. letnika (projekt STEM4Youth). Fotogalerija 

Rezultati državnega tekmovanja v znanju naravoslovja

Sodelovanje v radijski oddaji Naš vsakdanjik

Hitro branje in pomnjenje

Obeležitev dneva voda za dijake 2. in 3. letnika (Poročilo)

Šolsko tekmovanje v znanju kemije

Evropska naravoslovna olimpijada (galerija GimNM in galerija EUSO 2018)

Državno tekmovanje v znanju kemije

Mednarodna kemijska olimpijada (IChO)

Srečanje mladih raziskovalcev

Arhiv

Delo in rezultati od šol. leta 2006/07 do 2015/2016

Delo in rezultati od šolskega leta 2016/17 naprej

Strokovna predavanja v šol. letu 2016/2017:

 • dr. Jernej Iskra
 • prof. dr. Miha Japelj