Strokovni aktiv: KEMIJA

Članice

Ime in priimek

 

E-poštni naslov

Povezave

 

mag. Branka Klemenčič (vodja aktiva) branka.klemencic@gimnm.org E-učilnica
Janja Pust janja.pust@gimnm.org E-učilnica
Marinka Kovač marinka.kovac@gimnm.org E-učilnica
Gašper Pernek gasper.pernek@gimnm.org
Katarina Sluga (laborantka) katarina.sluga@gimnm.org

Več o predmetu.

Program dela

 • Ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
 • priprava splošnih navodil za pouk kemije,
 • oblikovanje skupnih kriterijev za ustno in pisno ocenjevanje pri pouku ter pri popravnih izpitih,
 • nabava učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature,
 • planiranje laboratorijskega dela skupaj z laborantom,
 • udeležba in poročanje s seminarjev in študijskih skupin,
 • organizacija in izvedba šolskega tekmovanja,
 • priprave in sodelovanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije, izbirnih tekmovanju za kemijsko olimpijado in pripravah na olimpijado,
 • priprave na tekmovanje iz naravoslovja in naravoslovno olimpijado EUSO,
 • izpeljava OIV (Razmišljam, iščem, (se) razvijam; Klub Delaj z glavo, Znanost nekoč in danes, Naredi sam – kozmetični izdelki, gimnazijska žajfa, Soba pobega),
 • urejanje oglasne deske na hodniku z aktualnimi informacijami in dogodki,
 • urejanje spletne učilnice za delo z nadarjenimi dijaki,
 • vključitev v projekte UNESCO, OBJEM, POGUM, RaST in v druge projekte šole,
 • priprava raziskovalnih nalog za Krkine nagrade in za Gibanje znanost mladini,
 • sodelovanje v ostalih aktualnih razpisih.

Pomembni datumi

Tekmovanje iz znanja kemije:

 • šolsko: 11. 3. 2019 (prijava do 6. 3. 2019)
 • državno: 11. 5. 2019
 • olimpijada: julij

Tekmovanje iz znanja naravoslovja:

 • šolsko: 20. 11. 2018 (prijava do 14. 11. 2018)
 • državno: 26. 1. 2019
 • olimpijada: 4. 5. – 11. 5. 2019 (Almada, Portugalska)

Razpis za Krkine nagrade:

Srečanje mladih raziskovalcev:

 • Več os srečanju si lahko preberete na povezavi.
 • Rok za prijavo (oddaja nalog s povzetki v sistemu ZOTKS na www.zotks.si)| Navodila |: 12. 3. 2019
 • Regijsko srečanje (javna predstavitev nalog na Gimnaziji Novo mesto): 3. 4. 2019
 • Državno srečanje mladih raziskovalcev:
  • Končan prvi krog državnega srečanja:  4. 5. 2019
  • Državno srečanje mladih raziskovalcev: 14. 5. 2019

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2018/2019

 Arhiv