Strokovni aktiv: KEMIJA

Člani

Ime in priimek E-poštni naslov

 

 

mag. Branka Klemenčič (vodja aktiva) branka.klemencic@gimnm.org
Janja Pust janja.pust@gimnm.org
Marinka Kovač marinka.kovac@gimnm.org
Jure Kuhar jure.kuhar@gimnm.org
Katarina Sluga Zupančič (laborantka) katarina.sluga-zupancic@gimnm.org

Več o predmetu.

Program dela

 • Ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
 • priprava splošnih navodil za pouk kemije,
 • oblikovanje skupnih kriterijev za ustno in pisno ocenjevanje pri pouku ter pri popravnih izpitih,
 • nabava učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature,
 • planiranje laboratorijskega dela skupaj z laborantom,
 • udeležba in poročanje s seminarjev in študijskih skupin,
 • organizacija in izvedba šolskega tekmovanja,
 • priprave in sodelovanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije, izbirnih tekmovanju za kemijsko olimpijado in pripravah na olimpijado,
 • priprave na tekmovanje iz naravoslovja in naravoslovno olimpijado EUSO,
 • izpeljava OIV (Razmišljam, iščem, (se) razvijam; Klub Delaj z glavo, Znanost nekoč in danes, Naredi sam – kozmetični izdelki, gimnazijska žajfa, Soba pobega),
 • urejanje oglasne deske na hodniku z aktualnimi informacijami in dogodki,
 • urejanje spletne učilnice za delo z nadarjenimi dijaki,
 • vključitev v projekte UNESCO, OBJEM, PODVIG in v druge projekte šole,
 • priprava raziskovalnih nalog za Krkine nagrade in za Gibanje znanost mladini,
 • sodelovanje v ostalih aktualnih razpisih.

Pomembni datumi

Tekmovanje iz znanja kemije:

 • šolsko tekmovanje za Preglove plakete: 7. 3. 2022
 • državno tekmovanje za Preglove plakete: 7. 5. 2022
 • olimpijada: julij 2022 v kraju Tianjin na Kitajskem

Tekmovanje iz znanja naravoslovja (razpis):

 • šolsko: 18. 11. 2021
 • državno: 22. 1. 2022
 • olimpijada: V letu 2022 bo 20. naravoslovna olimpijada potekala na Češkem, v kraju Hradec Kralove, med 8. in 14. majem 2022.

Razpis za Krkine nagrade:

 • Razpis, prijava: 6. julij 2022

Srečanje mladih raziskovalcev:

 • Več o srečanju si lahko preberete na povezavi.

 Arhiv