Strokovni aktiv: KEMIJA

Članice

Ime in priimek
E-poštni naslov Povezave
mag. Branka Klemenčič (vodja aktiva) branka.klemencic@gimnm.org E-učilnica
Janja Pust janja.pust@gimnm.org E-učilnica
Marinka Kovač marinka.kovac@gimnm.org E-učilnica
Katarina Sluga (laborantka) katarina.sluga@gimnm.org

Več o predmetu.

Program dela

 • Ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
 • priprava splošnih navodil za pouk kemije,
 • oblikovanje skupnih kriterijev za ustno in pisno ocenjevanje pri pouku ter pri popravnih izpitih,
 • nabava učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature,
 • planiranje laboratorijskega dela skupaj z laborantom,
 • udeležba in poročanje s seminarjev in študijskih skupin,
 • organizacija in izvedba šolskega tekmovanja,
 • priprave in sodelovanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije, izbirnih tekmovanju za kemijsko olimpijado in pripravah na olimpijado,
 • priprave na tekmovanje iz naravoslovja in naravoslovno olimpijado EUSO,
 • izpeljava OIV (Razmišljam, iščem, (se) razvijam; Klub Delaj z glavo),
 • urejanje oglasne deske na hodniku z aktualnimi informacijami in dogodki,
 • urejanje spletne učilnice za delo z nadarjenimi dijaki,
 • organizacija in izvedba delavnic v projektnem tednu,
 • vključitev v projekte STEM4Youth, UNESCO, OBJEM in v druge projekte šole,
 • priprava raziskovalnih nalog za Krkine nagrade in za Gibanje znanost mladini,
 • sodelovanje v ostalih aktualnih razpisih.

Pomembni datumi

Tekmovanje iz znanja kemije:

Tekmovanje iz znanja naravoslovja:

 • šolsko: 21. 11. 2017
 • državno: 20. 1. 2018
 • olimpijada: 28. 4. – 5. 5. 2018

Razpis za Krkine nagrade:

Srečanje mladih raziskovalcev:

 • Več os srečanju si lahko preberete na povezavi.
 • Rok za prijavo (oddaja nalog s povzetki v sistemu ZOTKS na www.zotks.si)| Navodila |: 12. 3. 2018
 • Regijsko srečanje (javna predstavitev nalog na Gimnaziji Novo mesto): 3. 4. 2018  |Zbornik| |Vabilo in program srečanja|
 • Državno srečanje mladih raziskovalcev:
  • Končan prvi krog državnega srečanja:  4. 5. 2018
  • Državno srečanje mladih raziskovalcev: 14. 5. 2018

Tekmovanje iz učinkovitosti pomnjenja – Memoriada 2018:

 • šolsko: 15. 2. 2018
 • državno: 10. 3. 2018

Tekmovanje v hitrem branju – Hibra 2018:

 • šolsko: 14. 12. 2017
 • državno: 13. 1. 2018

 

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2017/2018

Krkine nagrade 2017

EUCYS

Odlični v znanosti: Predstavitev dosežkov s področja naravoslovja 

Naravoslovni dan za dijake 3. letnika (projekt STEM4Youth). Fotogalerija 

Rezultati državnega tekmovanja v znanju naravoslovja

Sodelovanje v radijski oddaji Naš vsakdanjik

Hitro branje in pomnjenje

Obeležitev dneva voda za dijake 2. in 3. letnika (Poročilo)

Šolsko tekmovanje iz znanja kemije

Arhiv

Delo in rezultati od šol. leta 2006/07 do 2015/2016

Delo in rezultati od šolskega leta 2016/17 naprej

Strokovna predavanja v šol. letu 2016/2017:

 • dr. Jernej Iskra
 • prof. dr. Miha Japelj