Strokovni aktiv: MATEMATIKA in INFORMATIKA

Člani

Ime in priimek
E-poštni naslov Povezave
Jernej Ban
(vodja aktiva)
jb@gimnm.org E-učilnica
Lojzka Hržica lojzka.hrzica@gimnm.org E-učilnica
mag. Andreja Mohorčič andreja.mohorcic@gimnm.org E-učilnica
Vanja Popov vanja.popov@gimnm.org E-učilnica
Mojca Rangus mojca.rangus@gimnm.org E-učilnica
Kristina Zakrajšek kristina.zakrajsek@gimnm.org E-učilnica
Bernarda Tomažič bernarda.tomazic@gimnm.org E-učilnica
Barbara Strnad barbara.strnad@gimnm.org E-učilnica
Karmen Čarman karmen.carman@gimnm.org E-učilnica

Več o predmetu: MAT, INF.

Program dela

  • ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
  • oblikovanje skupnih kriterijev za ustno in pisno ocenjevanje pri pouku ter pri popravnih izpitih,
  • oblikovanje pravil za preverjanje in ocenjevanje pri matematiki,
  • pregled in dopolnitev pričakovanih dosežkov znanj,
  • naročila revij (PRESEK),
  • udeležba in poročanje s seminarjev in študijskih skupin,
  • priprave na naslednja tekmovanja (v okviru matematičnega krožka): logika, razvedrilna matematika, matematični kenguru, matematično tekmovanje za Vegova priznanja,
  • vključitev v projektni teden s predavanji in delavnicami,
  • seznanitev s pravilniki (o šolskem redu, ocenjevanju idr.) in oblikovanje pripomb

Datumi tekmovanj

  • Šolsko tekmovanje v logiki – 28. 9. 2017
  • Državno tekmovanje v logiki – 11. 11. 2017
  • Šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki – 5. 10. 2017
  • Državno tekmovanje v razvedrilni matematiki – 18. 11. 2017
  • Šolsko tekmovanje “Matematični kenguru” in izbirno tekmovanje za Vegova priznanja – 15. 3. 2018
  • Državno matematično tekmovanje – 21. 4. 2018
  • V okviru tekmovanja Kenguru bomo izvedli šolsko medrazredno tekmovanje “S kengurujem na pico.”

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2017/2018

Šolsko in državno tekmovanje iz logike

Šolsko in državno tekmovanje iz razvedrilne matematika

Državno tekmovanje “LEFO – hitro in zanesljivo računanje”

Tekmovanje Bober

Evropske statistične igre

Arhiv

2016-2017