Strokovni aktiv: MATEMATIKA in INFORMATIKA

Člani

Ime in priimek
E-poštni naslov
Jernej Ban jb@gimnm.org
Vanja Popov vanja.popov@gimnm.org
Mojca Rangus mojca.rangus@gimnm.org
Karmen Čarman karmen.carman@gimnm.org
Barbara Strnad barbara.strnad@gimnm.org
Nuša Košmerl nusa.kosmerl@gimnm.org
Razpotnik Mija mija.razpotnik@gimnm.org

Več o predmetu: MAT, INF.

Program dela

 • ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
 • oblikovanje skupnih kriterijev za ustno in pisno ocenjevanje pri pouku ter pri popravnih izpitih,
 • oblikovanje pravil za preverjanje in ocenjevanje pri matematiki,
 • pregled in dopolnitev pričakovanih dosežkov znanj,
 • naročila revij (PRESEK),
 • udeležba in poročanje s seminarjev in študijskih skupin,
 • priprave na naslednja tekmovanja (v okviru matematičnega krožka): logika, razvedrilna matematika, matematični kenguru, matematično tekmovanje za Vegova priznanja,
 • seznanitev s pravilniki (o šolskem redu, ocenjevanju idr.) in oblikovanje pripomb,
 • izvajanje dopolnilnega in dodatnega pouka iz matematike.

Datumi tekmovanj

Logika

 • Šolsko tekmovanje – 23. 9. 2021 (povezava)
 • Državno tekmovanje –

Razvedrilna matematika

 • Šolsko tekmovanje – 1. 12. 2021 (povezava)
 • Državno tekmovanje –

Matematika

 • Šolsko tekmovanje “Matematični kenguru” in izbirno tekmovanje za Vegova priznanja – 17. 3. 2022 (povezava)
 • Državno matematično tekmovanje –
 • V okviru tekmovanja Kenguru bomo izvedli šolsko medrazredno tekmovanje “S kengurujem na pico.”

Matemček (prostorska predstavljivost)

 • Šolsko tekmovanje – 5. 11. 2021 (povezava)
 • Državno tekmovanje –

ACM tekmovanje Bober:

 • šolsko tekmovanje:
 • državno tekmovanje:

Evropske statistične igre:

 • nacionalno tekmovanje:
 • evropsko tekmovanje:

RoboBum:

Lego Masters:

 • tekmovanje bo v drugi polovici meseca marca 2020 (v ekipi so največ štirje člani, več o tekmovanju)

Dejavnosti in rezultati v šol. letu 2021/22

Arhiv