Strokovni aktiv: MATEMATIKA in INFORMATIKA

Člani

Ime in priimek
E-poštni naslov
Jernej Ban jb@gimnm.org
mag. Andreja Kramar andreja.kramar@gimnm.org
Vanja Popov vanja.popov@gimnm.org
Mojca Rangus mojca.rangus@gimnm.org
Karmen Čarman (vodja aktiva) karmen.carman@gimnm.org
Barbara Strnad barbara.strnad@gimnm.org
Nuša Košmerl nusa.kosmerl@gimnm.org

Več o predmetu: MAT, INF.

Program dela

 • ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
 • oblikovanje skupnih kriterijev za ustno in pisno ocenjevanje pri pouku ter pri popravnih izpitih,
 • oblikovanje pravil za preverjanje in ocenjevanje pri matematiki,
 • pregled in dopolnitev pričakovanih dosežkov znanj,
 • naročila revij (PRESEK),
 • udeležba in poročanje s seminarjev in študijskih skupin,
 • priprave na naslednja tekmovanja (v okviru matematičnega krožka): logika, razvedrilna matematika, matematični kenguru, matematično tekmovanje za Vegova priznanja,
 • seznanitev s pravilniki (o šolskem redu, ocenjevanju idr.) in oblikovanje pripomb,
 • izvajanje dopolnilnega in dodatnega pouka iz matematike.

Datumi tekmovanj

Logika

 • Šolsko tekmovanje – 26. 9. 2019
 • Državno tekmovanje – 9. 11. 2019

Razvedrilna matematika

 • Šolsko tekmovanje – 4. 12. 2019
 • Državno tekmovanje – 1. 2. 2020

Matematika

 • Šolsko tekmovanje “Matematični kenguru” in izbirno tekmovanje za Vegova priznanja – 19. 3. 2020
 • Državno matematično tekmovanje – 17. 4. 2020
 • V okviru tekmovanja Kenguru bomo izvedli šolsko medrazredno tekmovanje “S kengurujem na pico.”

ACM tekmovanje Bober:

 • šolsko tekmovanje: 11. – 15. 11. 2019
 • državno tekmovanje: 18. 1. 2020 v Ljubljani

Evropske statistične igre:

 • nacionalno tekmovanje: januar 2020 – marec 2020
 • evropsko tekmovanje: 30. 3. – 5. 5. 2020

RoboBum:

Lego Masters:

 • tekmovanje bo v drugi polovici meseca marca 2020 (v ekipi so največ štirje člani, več o tekmovanju)

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2019/2020

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2018/2019

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2017/2018

Arhiv

2016-2017