Strokovni aktiv: MATEMATIKA in INFORMATIKA

Člani

Ime in priimek
E-poštni naslov Povezave
Jernej Ban jb@gimnm.org E-učilnica
Lojzka Hržica lojzka.hrzica@gimnm.org E-učilnica
mag. Andreja Mohorčič andreja.mohorcic@gimnm.org E-učilnica
Vanja Popov vanja.popov@gimnm.org E-učilnica
Mojca Rangus mojca.rangus@gimnm.org E-učilnica
Karmen Čarman (vodja aktiva) karmen.carman@gimnm.org E-učilnica
Barbara Strnad barbara.strnad@gimnm.org E-učilnica

Več o predmetu: MAT, INF.

Program dela

 • ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
 • oblikovanje skupnih kriterijev za ustno in pisno ocenjevanje pri pouku ter pri popravnih izpitih,
 • oblikovanje pravil za preverjanje in ocenjevanje pri matematiki,
 • pregled in dopolnitev pričakovanih dosežkov znanj,
 • naročila revij (PRESEK),
 • udeležba in poročanje s seminarjev in študijskih skupin,
 • priprave na naslednja tekmovanja (v okviru matematičnega krožka): logika, razvedrilna matematika, matematični kenguru, matematično tekmovanje za Vegova priznanja,
 • vključitev v projektni teden s predavanji in delavnicami,
 • seznanitev s pravilniki (o šolskem redu, ocenjevanju idr.) in oblikovanje pripomb

Datumi tekmovanj

Logika

 • Šolsko tekmovanje – 27. 9. 2018 (Prijava)
 • Državno tekmovanje – 10. 11. 2018

Razvedrilna matematika

 • Šolsko tekmovanje – 3. 12. 2018
 • Državno tekmovanje – 26. 1. 2019

Matematika

 • Šolsko tekmovanje “Matematični kenguru” in izbirno tekmovanje za Vegova priznanja – 21. 3. 2019
 • Državno matematično tekmovanje – 13. 4. 2019
 • V okviru tekmovanja Kenguru bomo izvedli šolsko medrazredno tekmovanje “S kengurujem na pico.”

ACM tekmovanje Bober:

 • šolsko tekmovanje: 12. – 16. 11. 2018
 • državno tekmovanje: 12. 1. 2019 v Mariboru

Evropske statistične igre:

 • nacionalno tekmovanje: oktober 2018 – marec 2019
 • evropsko tekmovanje: april in maj 2019

First Lego League:

 • regijsko tekmovanje: 8. 12. 2018 ali 22. 12. 2018  ali 5. 1. 2019
 • državno tekmovanje: 16. 3. 2019 v Celju

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2018/2019

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2017/2018Tekmovanje iz znanja matematike

Arhiv

2016-2017