Strokovni aktiv: NEMŠČINA

Članice

Ime in priimek
E-poštni naslov Povezave
Anja Hozner Vovko anja.hozner-vovko@gimnm.org
mag. Vasja Jakše vasja.jakse@gimnm.org E-učilnica
Elsa Louis, vodja aktiva zazou.louis@gmail.com
elsa.louis@gimnm.org
E-učilnica
Nataša Sekula Zupančič natasa.sekula-zupancic@gimnm.org E-učilnica
Eva Starič eva.staric@gmail.com
eva.staric@gimnm.org
E-učilnica

Več o predmetu.

Program aktiva

 • Ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
 • priprava priporočil za delo in skupnih kriterijev za ocenjevanje,
 • določitev minimalnih standardov znanja, ki so se sestavni del letnih priprav učiteljev nemščine,
 • nabava najnujnejših učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature,
 • naročila revij za učitelje in dijake,
 • udeležba in poročanje s seminarjev in delovnih srečanj učiteljev nemščine,
 • priprave in izvedba Nemške jezikovne diplome 1 in 2 (Deutsches Sprachdiplom 1 und 2),
 • izvedba mednarodne izmenjave,
 • priprave in izvedba tekmovanja iz znanja nemščine,
 • organizacija in izvedba bralnega tekmovanja Pfiffikus  in Epi-Lesepreis,
 • izvedba jezikovnega tabora Celovec,
 • izvedba medpredmetne ekskurzije,
 • urejanje stenčasa na hodniku z aktualnimi informacijami in dogodki,
 • udeležba na literarnih natečajih,
 • vključitev v druge projekte šole, Goethe Instituta Ljubljana, Zavoda RS za šolstvo, NJD-programa /PASCH idr.

Nemška jezikovna diploma 1 in 2

Urnik

 • DSD 1 in 2: sreda, 8. šolska ura (oziroma po dogovoru)

Termini

 • 28. 11. 2018 – pisni izpit DSD II
 • znano naknadno– ustni izpiti DSD II
 • 14. 3. 2019 – pisni izpit DSD I
 • od 15.  do  20. 3. 2019 – ustni izpiti DSD I

Tekmovanje iz znanja nemščine

Tekmovanje za 2. in 3. letnike

 • 8. 1. 2019 – Šolsko tekmovanje
 • 5. 2. 2019 – Državno tekmovanje

Bralna tekmovanja

 • marec 2019 – Tekmovanje Epi Lesepreis
 • februar 2019 – Bralni maraton Pfiffikus

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2018/2019

 Arhiv

Povezave