Strokovni aktiv: NEMŠČINA

Članice

Ime in priimek
E-poštni naslov
Anja Hozner Vovko anja.hozner-vovko@gimnm.org
mag. Vasja Jakše vasja.jakse@gimnm.org
Elsa Louis (vodja aktiva) elsa.louis@gimnm.org
Nataša Sekula Zupančič natasa.sekula-zupancic@gimnm.org
Eva Starič eva.staric@gimnm.org

Več o predmetu

Program aktiva

 • Ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
 • priprava priporočil za delo in skupnih kriterijev za ocenjevanje,
 • določitev minimalnih standardov znanja, ki so se sestavni del letnih priprav učiteljev nemščine,
 • nabava najnujnejših učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature,
 • naročila revij za učitelje in dijake,
 • udeležba in poročanje s seminarjev in delovnih srečanj učiteljev nemščine,
 • priprave in izvedba Nemške jezikovne diplome 1 in 2 (Deutsches Sprachdiplom 1 und 2),
 • priprave in izvedba tekmovanja iz znanja nemščine,
 • organizacija in izvedba bralnega tekmovanja Pfiffikus  in Epi-Lesepreis,
 • izvedba jezikovnega tabora v Čemšeniku,
 • izvedba medpredmetne ekskurzije,
 • urejanje stenčasa na hodniku z aktualnimi informacijami in dogodki,
 • udeležba na literarnih natečajih,
 • vključitev v druge projekte šole, Goethe Instituta Ljubljana, Zavoda RS za šolstvo, NJD-programa /PASCH idr.

Nemška jezikovna diploma 1 in 2

Urnik

 • DSD 1 in 2: sreda, 8. šolska ura (oziroma po dogovoru)

Termini

 • pisni izpit DSD II:
 • ustni izpiti DSD II:
 • pisni izpit DSD I:
 • ustni izpiti DSD I:

Tekmovanje v znanju nemščine

Tekmovanje za 3. in 4. letnik

 • šolsko tekmovanje: 5. 1. 2023
 • državno tekmovanje: 15. 2. 2023

Bralna tekmovanja

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2022/23

 Arhiv aktivnosti in dosežkov

Povezave