Strokovni aktiv: NEMŠČINA

Članice

Ime in priimek
E-poštni naslov
mag. Vasja Jakše vasja.jakse@gimnm.org
Elsa Louis (vodja aktiva) elsa.louis@gimnm.org
Nataša Sekula Zupančič natasa.sekula-zupancic@gimnm.org
Eva Starič eva.staric@gimnm.org
Ajda Gabrič ajda.gabric@gimnm.org

Več o predmetu

Program aktiva

 • Ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
 • priprava priporočil za delo in skupnih kriterijev za ocenjevanje,
 • določitev minimalnih standardov znanja, ki so se sestavni del letnih priprav učiteljev nemščine,
 • nabava najnujnejših učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature,
 • naročila revij za učitelje in dijake,
 • udeležba in poročanje s seminarjev in delovnih srečanj učiteljev nemščine,
 • priprave in izvedba Nemške jezikovne diplome 1 in 2 (Deutsches Sprachdiplom 1 und 2),
 • izvedba mednarodne izmenjave,
 • priprave in izvedba tekmovanja iz znanja nemščine,
 • organizacija in izvedba bralnega tekmovanja Pfiffikus  in Epi-Lesepreis,
 • izvedba jezikovnega tabora Celovec,
 • izvedba medpredmetne ekskurzije,
 • urejanje stenčasa na hodniku z aktualnimi informacijami in dogodki,
 • udeležba na literarnih natečajih,
 • vključitev v druge projekte šole, Goethe Instituta Ljubljana, Zavoda RS za šolstvo, NJD-programa /PASCH idr.

Nemška jezikovna diploma 1 in 2

Urnik

 • DSD 1 in 2: sreda, 8. šolska ura (oziroma po dogovoru)

Termini

 • 24. 11. 2020 – pisni izpit DSD II odpovedano
 • znano naknadno – ustni izpiti DSD II
 • 10. 3. 2021 – pisni izpit DSD I
 • znano naknadno – ustni izpiti DSD I

Tekmovanje iz znanja nemščine

Tekmovanje za 2. in 3. letnike

 • 7. 1. 2021 – Šolsko tekmovanje
 • 4. 2. 2021 – Državno tekmovanje

Zaradi situacije z virusom SARS-Cov-2 je tekmovanje iz znanja nemščine za 2. in 3. letnik prestavljeno na poznejši, še nedoločen čas.

Bralna tekmovanja

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2021/22

 Arhiv aktivnosti in dosežkov

Povezave