Strokovni aktiv: NEMŠČINA

Članice

Ime in priimek
E-poštni naslov  
Ajda Gabrič ajda.gabric@gimnm.org
Anja Hozner Vovko anja.hozner-vovko@gimnm.org
mag. Vasja Jakše vasja.jakse@gimnm.org
Elsa Louis (vodja aktiva) elsa.louis@gimnm.org
Nataša Sekula Zupančič natasa.sekula-zupancic@gimnm.org
Eva Starič eva.staric@gimnm.org

Več o predmetu

Program aktiva

 • Ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
 • priprava priporočil za delo in skupnih kriterijev za ocenjevanje,
 • določitev minimalnih standardov znanja, ki so se sestavni del letnih priprav učiteljev nemščine,
 • nabava najnujnejših učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature,
 • naročila revij za učitelje in dijake,
 • udeležba in poročanje s seminarjev in delovnih srečanj učiteljev nemščine,
 • priprave in izvedba Nemške jezikovne diplome 1 in 2 (Deutsches Sprachdiplom 1 und 2),
 • priprave in izvedba tekmovanja iz znanja nemščine,
 • organizacija in izvedba bralnega tekmovanja Pfiffikus  in Epi-Lesepreis,
 • izvedba jezikovnega tabora v Celovcu,
 • izvedba medpredmetne ekskurzije,
 • urejanje stenčasa na hodniku z aktualnimi informacijami in dogodki,
 • udeležba na literarnih natečajih,
 • vključitev v druge projekte šole, Goethe Instituta Ljubljana, Zavoda RS za šolstvo, NJD-programa /PASCH idr.

Nemška jezikovna diploma 1 in 2

Urnik

 • DSD 1 in 2: sreda, 8. šolska ura (oziroma po dogovoru)

Termini

 • pisni izpit DSD II: 29. 11. 2023
 • ustni izpiti DSD II: januar 2024
 • pisni izpit DSD I: 13. 3. 2024
 • ustni izpiti DSD I: marec 2024

Tekmovanje v znanju nemščine

Tekmovanje v znanju nemščine za 3. in 4. letnik

 • šolsko tekmovanje:
 • državno tekmovanje:

Bralna tekmovanja

 • Bralna značka EPI Lesepreis (za dijake 1. in 2. letnika): 18. 3. 2024–29. 3. 2024
 • Bralni maraton Pfiffikus (za dijake 3. in 4. letnika): predvidoma februarja 2024 (obvestilo)

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2023/24

 Arhiv aktivnosti in dosežkov

Povezave