Strokovni aktiv: SLOVENŠČINA

Člani

Ime in priimek
E-poštni naslov Povezave
dr. Renata Čampelj Jurečič renata.campelj-jurecic@gimnm.org E-Učilnica
Tina Furlan Turk tina.furlan-turk@gimnm.org E-Učilnica
Saška Horvat
(vodja aktiva)
saska.horvat@gimnm.org E-Učilnica
Suzana Krvavica suzana.krvavica@gimnm.org,
suzana.krvavica@guest.arnes.si
E-Učilnica
Tomaž Koncilija tomaz.koncilija@gimnm.org E-Učilnica
Renata Nose renata.nose@gimnm.org E-Učilnica
Natalija Petakovič natalija.petakovic@gimnm.org E-Učilnica

Več o predmetu.

 

Cankarjevo tekmovanje

Tematski sklop:

Nižja stopnja (1., 2. letnik):

Višja stopnja (3., 4. letnik):

Datumi tekmovanj

Območno tekmovanje: 24. 1. 2018
Državno tekmovanje: 10. 3. 2018

 

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2017/2018

Okrogla miza o migracijah

Območno tekmovanje za Cankarjevo priznanje

Izmenjava klasikov s klasično gimnazijo Škofja Loka

Večer lirike upora

Dobrodelni koncert za Rajkove

Banjaluka – delavnica Lepljenka

Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje

Slovenski jezik v gibanju, dogodek SAZU

Šolsko tekmovanju iz znanja pravopisa