Strokovni aktiv: ŠPORTNA VZGOJA

Člani

Ime in priimek
E-poštni naslov Spletno učilnice
Jernej Cimperman jernej.cimperman@gimnm.org  E-učilnica
Sandi Kostić sandi.kostic@gimnm.org  E-učilnica
Saša Lavrič sasa.lavric@gimnm.org  E-učilnica
Ivan Maričič ivan.maricic@gimnm.org  E-učilnica
Primož Plazar
(vodja aktiva)
primoz.plazar@gimnm.org
 E-učilnica
Breda Vovko breda.vovko@gimnm.org  E-učilnica

Obvestila

 • Športna tekmovanja in dejavnosti so najavljena v napovedniku.
 • Fotografije športnih dejavnosti so na ogled v fotogaleriji.

Program dela

  • ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
  • priprava splošnih napotkov za pouk športne vzgoje,
  • pregled in dopolnitev minimalnih standardov znanja,
  • seznanitev s pravilniki (o šolskem redu, ocenjevanju idr.) in oblikovanje pripomb,
  • nabava najnujnejših učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature,
  • naročila revij,
  • udeležba na seminarjih in študijskih skupinah,
  • priprave in sodelovanje na šolskih športnih tekmovanjih,
  • organizacija in izpeljava šolskih športnih tekmovanj,
  • organizacija in izpeljava športnih dni za vse letnike,
  • izpeljava OIV-jev po prosti izbiri (športno plezanje, gorsko kolesarjenje, drsanje, smučanje in deskanje, glej katalog),
  • urejanje stenčasa na hodniku z aktualnimi informacijami in dogodki,
  • vključitev v projektni teden z delavnicami in ekskurzijami,
  • vključitev v druge projekte šole, Zavoda RS za šolstvo idr.

 

 Športnik meseca