Strokovni aktiv: ŠPORTNA VZGOJA

Člani

Ime in priimek
E-poštni naslov  
Janja Bučar janja.bucar@gimnm.org
Jernej Cimperman jernej.cimperman@gimnm.org
Sandi Kostić (vodja aktiva) sandi.kostic@gimnm.org
Saša Lavrič sasa.lavric@gimnm.org
Ivan Maričič ivan.maricic@gimnm.org
Breda Vovko breda.vovko@gimnm.org

Obvestila

 • Urnik OIV po prosti izbiri, ki jih izvajajo učitelji ŠVZ za šolsko leto 2022/23
 • Športna tekmovanja in dejavnosti so najavljena v napovedniku.
 • Športni rezultati so objavljeni pri dogodkih, vse srednješolske rezultate občinskih in področnih tekmovanj objavlja Agencija za šport Novo mesto. Rezultati četrtfinalnih, polfinalnih ali finalnih tekmovanj so objavljeni na straneh Športa mladih.
 • Fotografije športnih dejavnosti so na ogled v fotogaleriji.

Program dela

  • ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
  • priprava splošnih napotkov za pouk športne vzgoje,
  • pregled in dopolnitev minimalnih standardov znanja,
  • seznanitev s pravilniki (o šolskem redu, ocenjevanju idr.) in oblikovanje pripomb,
  • nabava najnujnejših učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature,
  • nabava opreme za pouk športne vzgoje,
  • udeležba na izobraževalnih seminarjih in študijskih skupinah,
  • priprave in sodelovanje na šolskih športnih tekmovanjih,
  • organizacija in izpeljava šolskih športnih tekmovanj,
  • organizacija in izpeljava športnih dni za vse letnike in planinske ture za 2. letnik,
  • izpeljava OIV-jev po prosti izbiri (športno plezanje, nogomet, košarka, pilates, joga, glej katalog),
  • urejanje stenčasa na hodniku z aktualnimi informacijami in dogodki,
  • vključitev v druge projekte šole, Zavoda RS za šolstvo idr.

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2023/24

Arhiv

Športnik meseca

Arhiv športnikov meseca Gimnazije Novo mesto