Strokovni aktiv: ZGODOVINA in GEOGRAFIJA

Člani

Ime in priimek Predmet E-poštni naslov
Marko Arnuš GEO marko.arnus@gimnm.org
Polonca Centa GEO polonca.centa@gimnm.org
Urška Longar GEO urska.longar@gimnm.org
Žiga Longar GEO ziga.longar@gimnm.org
Suzana Malnar ZGO suzana.malnar@gimnm.org
Nevenka Malnarič Brulc ZGO nevenka.malnaric-brulc@gimnm.org
Matjaž Štih (vodja aktiva) ZGO matjaz.stih@gimnm.org
Robert Šupe GEO, ZGO robert.supe@gimnm.org
Iztok Zagorc GEO, ZGO iztok.zagorc@gimnm.org

Program dela

 • Ureditev letnih priprav na pouk,
 • oblikovanje skupnih kriterijev za pisno in ustno ocenjevanje pri pouku ter pri popravnih izpitih,
 • nabava najnujnejših pripomočkov za izvedbo pouka,
 • pomoč pri pripravi in izvedbi ekskurzije po Sloveniji,
 • sodelovanje pri izvedbi planinske ture,
 • priprava in izvedba tekmovanj iz znanja zgodovine in geografije,
 • sodelovanje pri drugih šolskih projektih.

Nosilci nalog in terminski plan so natančneje opredeljeni v zapisniku strokovnega aktiva.

Datumi tekmovanj

Tekmovanje iz znanja zgodovine (tema: Gospodarski in kulturni razvoj Slovencev v prvi jugoslovanski državi)

 • šolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev: 26. 1. 2023
 • državno tekmovanje mladih zgodovinarjev: 18. 3. 2023

Tekmovanje iz znanja geografije (tema: voda)

 • šolsko tekmovanje: 15. 12. 2023
 • državno tekmovanje: 1. 4. 2023

Datumi internega dela mature

Zgodovina:

 • interni del mature (ekskurzija): 14. 9. 2022
 • pisni del: 18. 1. 2023

Geografija:

 • ekskurzija IMP: 12. 10. 2022

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2023/24

 

Arhiv