Strokovni aktiv: ZGODOVINA in GEOGRAFIJA

Člani

Ime in priimek
Predmet E-poštni naslov Povezave
Polonca Centa GEO polonca.centa@gimnm.org E-učilnica
Suzana Malnar (vodja aktiva) ZGO suzana.malnar@gimnm.org E-učilnica
Nevenka Malnarič Brulc ZGO nevenka.malnaric-brulc@gimnm.org E-učilnica
Matjaž Štih ZGO matjaz.stih@gimnm.org
Robert Šupe ZGO, GEO robert.supe@gimnm.org
Marko Arnuš GEO marko.arnus@gimnm.org  E-učilnica

Program dela

 • Ureditev letnih priprav na pouk,
 • oblikovanje skupnih kriterijev za pisno in ustno ocenjevanje pri pouku ter pri popravnih izpitih,
 • nabava najnujnejših pripomočkov za izvedbo pouka,
 • vključitev v projektni teden z delavnicami in ekskurzijami,
 • priprava in zvedba ekskurzije po Sloveniji,
 • sodelovanje pri izvedbi planinske ture,
 • priprava in izvedba tekmovanj iz znanja zgodovine in geografije,
 • sodelovanje pri drugih šolskih projektih.

Nosilci nalog in terminski plan so natančneje opredeljeni v zapisniku strokovnega aktiva.

Datumi tekmovanj:

Tekmovanje iz znanja zgodovine: 

 • Naslov tekmovanja: Prelomni leti 1918- 19
 • Šolsko tekmovanje: 30. 1. 2019
 • Državno tekmovanje: 30. 3. 2019 na Gimnaziji Murska Sobota

Tekmovanje iz znanja geografije

 • Tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2018/19 poteka pod naslovom »Migracije – geografsko zgodovinska pokrajinska posebnost sveta«.
 • Šolsko tekmovanje: 15. 1. 2019
 • Regijsko tekmovanje: 6. 3. 2019
 • Državno tekmovanje: 12. 4. 2019

Datumi internega dela mature:

Zgodovina:

 • Ekskurzija: 18. 10. 2018
 • Pisni del: 28. 2. 2019

Geografija:

 • Ekskurzija IMP 1: 21. 9. 2018
 • Ekskurzija IMP 2: 12. 11. 2018

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2018/2019

Državno tekmovanje mladih zgodovinarjev

Zaključek Evropskega filmsko-vzgojnega projekta, Poučevanje Evropske zgodovine s filmom

Gimnazijki zmagali z videoesejem Your name v projektu Poučevanje evropske zgodovine s filmom

Strokovna ekskurzija GEO IMP1

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2017/2018

Šolsko tekmovanje iz geografije.

Šolsko tekmovanje iz zgodovine.

Digitalna zgodba mojega mesta

Območno tekmovanje v znanju geografije