Strokovni aktiv: ZGODOVINA in GEOGRAFIJA

Člani

Ime in priimek
Predmet E-poštni naslov Povezave
Polonca Centa (vodja aktiva) GEO polonca.centa@gimnm.org E-učilnica
Suzana Malnar ZGO suzana.malnar@gimnm.org E-učilnica
Nevenka Malnarič Brulc ZGO nevenka.malnaric-brulc@gimnm.org E-učilnica
Matjaž Štih ZGO matjaz.stih@gimnm.org
Robert Šupe ZGO, GEO robert.supe@gimnm.org
Marko Arnuš GEO marko.arnus@gimnm.org  E-učilnica

Program dela

 • Ureditev letnih priprav na pouk,
 • oblikovanje skupnih kriterijev za pisno in ustno ocenjevanje pri pouku ter pri popravnih izpitih,
 • nabava najnujnejših pripomočkov za izvedbo pouka,
 • vključitev v projektni teden z delavnicami in ekskurzijami,
 • priprava in zvedba ekskurzije po Sloveniji,
 • sodelovanje pri izvedbi planinske ture,
 • priprava in izvedba tekmovanj iz znanja zgodovine in geografije,
 • sodelovanje pri drugih šolskih projektih.

Nosilci nalog in terminski plan so natančneje opredeljeni v zapisniku strokovnega aktiva.

Datumi tekmovanj:

Tekmovanje iz znanja zgodovine

 • Šolsko tekmovanje: 31. 1. 2018
 • Državno tekmovanje:

Tekmovanje iz znanja geografije

Tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2017/18 poteka pod naslovom »Trajnostni turizem za razvoj«.

 • Šolsko tekmovanje: torek, 16. januar 2018
 • Regijsko tekmovanje: sreda, 7. marec 2018
 • Državno tekmovanje: petek, 13. april 2018

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2017/2018

Šolsko tekmovanje iz geografije.

Šolsko tekmovanje iz zgodovine.

Digitalna zgodba mojega mesta

Območno tekmovanje v znanju geografije

Interni del mature za zgodovino (IMP, MT)

 • Datum (IMP ZGO 2) in datum (IMP ZGO 1 IN MT) – 1. del internega dela mature
 • Datum – 2. del internega dela mature