Strokovni aktiv: ZGODOVINA in GEOGRAFIJA

Člani

Ime in priimek Predmet E-poštni naslov
Polonca Centa GEO polonca.centa@gimnm.org
Suzana Malnar ZGO suzana.malnar@gimnm.org
Nevenka Malnarič Brulc ZGO nevenka.malnaric-brulc@gimnm.org
Matjaž Štih (vodja aktiva) ZGO matjaz.stih@gimnm.org
Robert Šupe ZGOGEO robert.supe@gimnm.org
Marko Arnuš GEO marko.arnus@gimnm.org
Urška Longar GEO urska.longar@gimnm.org

Program dela

 • Ureditev letnih priprav na pouk,
 • oblikovanje skupnih kriterijev za pisno in ustno ocenjevanje pri pouku ter pri popravnih izpitih,
 • nabava najnujnejših pripomočkov za izvedbo pouka,
 • pomoč pri pripravi in izvedbi ekskurzije po Sloveniji,
 • sodelovanje pri izvedbi planinske ture,
 • priprava in izvedba tekmovanj iz znanja zgodovine in geografije,
 • sodelovanje pri drugih šolskih projektih.

Nosilci nalog in terminski plan so natančneje opredeljeni v zapisniku strokovnega aktiva.

Datumi tekmovanj:

Tekmovanje iz znanja zgodovine: 

 • Šolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev: 27. 1. 2021
 • Državno tekmovanje mladih zgodovinarjev: 20. 3. 2021

Tekmovanje iz znanja geografije

Tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2020/21 poteka pod naslovom »Prehrana v geografski perspektivi«.

 • Šolsko tekmovanje: torek, 24. 11. 2020
  Šolsko tekmovanje je skladno z navodili ZRSŠ in NIJZ preloženo do nadaljnjega.
 • Regijsko tekmovanje: torek, 26. 1. 2021
 • Državno tekmovanje: petek, 16. 4. 2021

Datumi internega dela mature:

Zgodovina:

 • Interni del mature (ekskurzija): 16. 9. 2021
 • Pisni del: 23. 2. 2021

Geografija:

 • Ekskurzija IMP: sreda, 23. 9. 2020
 • Ekskurzija IMP MT: marec 2021

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2021/2022

Arhiv