Strokovni delavci in sodelavci šole

Št. Priimek in ime Predmet/Področje Razredništvo
1 Arnuš Marko GEO
2 Arnuš Nina SOC
3 Bajc Šerovič Barbara BIO
4 Ban Jernej MAT 1d
5 Bartolj Marko tehniški sodelavec
6 Bartolj Tatjana laborantka
7 Bratož Nuša MAT
8 Bučar Janja ŠVZ
9 Butkovec Gačnik Zlatka PSI
10 Centa Polonca GEO, koordinatorica mednarodne mature in CAS
11 Cimperman Jernej ŠVZ 2e
12 Cimperman Saška SLO 2c
13 Cuder Tanja knjižničarka
14 Cvelbar Jožica GLA
15 Čampelj Jurečič Renata SLO
16 Čarman Karmen MAT  2d
17 Furlan Turk Tina SLO 2b
18 Gabrič Ajda NEM, SLO 3d
19 Gačnik Tanja BIO
20 Gorenc Janez ANG
21 Hadl Miha FIZ
22 Hosta Jana PSI
23 Hozner Vovko Anja NEM 1b
24 Hren Maja ANG 3b
25 Jakše Vasja pomočnica ravnateljice, NEM, tajnica mature
26 Kapele Katja ANG 1k
27 Kastelec Anica svetovalna delavka 4mt
28 Kastelic Marko LAT 3k
29 Kastelic Nejc MAT 2k
30 Klemenčič Branka KEM 4a
31 Kočar Marija BIO
32 Koncilija Ema INF
33 Koncilija Tomaž SLO 3mm
34 Kostić Sandi ŠVZ
35 Kovač Marinka KEM
36 Kralj Polona PSI, svetovalna delavka 3c
37 Krvavica Suzana SLO
38 Kuhar Jure KEM 1a
39 Lavrič Saša ŠVZ 4d
40 Longar Urška GEO
41 Longar Žiga GEO 1e
42 Louis Elsa NEM 3a
43 Lubej Uroš FIL
44 Lukšič Mojca ravnateljica
45 Luzar Neja BIO
46 Malnar Suzana ZGO
47 Malnarič Brulc Nevenka ZGO 4k
48 Maričič Ivan ŠVZ
49 Maznik Barbara ANG, LUM
50 Nose Anita pomočnica ravnateljice, FIZ
51 Nose Renata SLO 3e
52 Petakovič Natalija SLO 3f
53 Podpečan Alenka GLA
54 Popov Vanja MAT 1c
55 Potočar Ivan laborant, vzdrževalec učne tehnologije
56 Potočnik Verena ANG, FRA 4c
57 Pust Janja KEM
58 Rangus Mojca MAT
59 Razpotnik Mija MAT
60 Ribič Tea ŠPA, FRA
61 Sekula Zupančič Nataša NEM 4b
62 Skube Mirjam ANG
63 Sluga Zupančič Katarina laborantka
64 Starič Eva NEM
65 Strnad Barbara INF, MAT
66 Škof Petra svetovalna delavka
67 Štih Matjaž ZGO 4k
68 Šupe Robert GEO, ZGO
69 Šurla Klara PSI, koordinatorica EE 4mm
70 Vukojević Rosana IB DP Theatre
71 Vovko Breda ŠVZ
72 Zabret Blaž FIZ
73 Zagorc Iztok GEO, ZGO 1a
74 Zajec Ana BIO
75 Žagar Jasmina LUM
76 Žugič Karmen FIZ

 

Vse strokovne delavce in sodelavce lahko kontaktirate na e-poštni naslov: ime.priimek@gimnm.org ali v primeru dveh priimkov ime.priimek-priimek@gimnm.org.