Strokovni delavci in sodelavci šole

 

Št. Priimek in ime
Predmet/Področje
Razredništvo
1 Arnuš Marko GEO 4. Š
2 Arnuš Nina SOC
3 Bajc Šerovič Barbara BIO
4 Ban Jernej MAT 4. A
5 Bartolj Tatjana laborantka
6 Butkovec Gačnik Zlatka PSI
7 Centa Polonca GEO 3. Š
8 Cimperman Jernej ŠVZ 4. E
9 Čampelj Jurečič Renata SLO
10 Čarman Karmen MAT  3. B
11 Durmič Tatjana BIO
12 Furlan Turk Tina SLO 2. B
13 Gačnik Tanja BIO
14 Giodani Klavdija PSI
15 Gorenc Janez ANG
16 Hadl Miha FIZ
17 Horvat Saška SLO, FRA
18 Hosta Jana PSI
19 Hren Maja ANG  1. D
20 Hržica Lojzka MAT
21 Jakše Vasja ANG, NEM 4. D
22 Kastelec Anica svetovalna delavka 4. MT
23 Kastelic Marko LAT/KNJ 1. K
24 Branka_Klemenčič KEM 4. B
25 Kočar Marija BIO
26 Kostić Sandi ŠVZ
27 Kovač Marinka KEM
28 Krvavica Suzana SLO 3. K
29 Lavrič Saša ŠVZ 2. D
30 Louis Elsa NEM, FRA
31 Lubej Uroš FIL
32 Lukšič Mojca ravnateljica
33 Malnar Suzana ZGO 4. C
34 Malnarič Brulc Nevenka ZGO 2. K
35 Maričič Ivan ŠVZ
36 Maznik Barbara ANG, UZG, LUM 1. A
37 Mohorčič Andreja MAT 2. E
38 Nose Anita pomočnica ravnateljice, FIZ 2. A
39 Nose Renata SLO 1. Š
40 Petakovič Natalija SLO 1. C
41 Plazar Primož ŠVZ 3. D
42 Popov Vanja MAT 1. B
43 Potočar Ivan laborant, vzdrževalec učne tehnologije
44 Potočnik Verena ANG, FRA 2. C
45 Pust Janja KEM
46 Rangus Mojca MAT 3. C
47 Ribič Tea ŠPA/FRA
48 Sekula Zupančič Nataša NEM 3. A
49 Simonič Albina knjižničarka
50 Skube Mirjam ANG 4. K
51 Sladoljev Vinko FIZ
52 Sluga Katarina laborantka
53 Starič Eva NEM
54 Strnad Barbara INF
55 Škof Petra svetovalna delavka
56 Šupe Robert GEO/ZGO
57 Tomažič Bernarda tajnica mature
58 Vovko Breda ŠVZ
59 Zabret Blaž FIZ 2. Š
60 Zakrajšek Kristina MAT
61 Žagar Jasmina LUM

Vse strokovne delavce in sodelavce lahko kontaktirate na e-poštni naslov: ime.priimek@gimnm.org ali v primeru dveh priimkov ime.priimek-priimek@gimnm.org.

Na šoli opravljajo vzgojno-izobraževalno delo tudi zunanji sodelavci:

Št. Priimek in ime
Predmet
1 Hozner Vovko Anja NEM
2 Koncilija Tomaž SLO
3 Novak Alenka GLA