Strokovni delavci in sodelavci šole

Št. Priimek in ime Predmet/Področje Razredništvo
1 Arnuš Marko GEO
2 Arnuš Nina SOC
3 Bajc Šerovič Barbara BIO
4 Ban Jernej MAT 1d
5 Bartolj Marko tehniški sodelavec
6 Bartolj Tatjana laborantka
7 Bratož Nuša MAT
8 Butkovec Gačnik Zlatka PSI
9 Centa Polonca GEO, koordinatorica mednarodne mature in CAS
10 Cimperman Jernej ŠVZ 2e
11 Cimperman Saška SLO 2c
12 Cuder Tanja knjižničarka
13 Cvelbar Jožica GLA
14 Čampelj Jurečič Renata SLO
15 Čarman Karmen MAT  2d
16 Furlan Turk Tina SLO 2b
17 Gabrič Ajda NEM, SLO 3d
18 Gačnik Tanja BIO
19 Gorenc Janez ANG
20 Hadl Miha FIZ
21 Hosta Jana PSI
22 Hozner Vovko Anja NEM 1b
23 Hren Maja ANG 3b
24 Jakše Vasja pomočnica ravnateljice, NEM, tajnica mature
25 Kapele Katja ANG 1k
26 Kastelec Anica svetovalna delavka 4mt
27 Kastelic Marko LAT 3k
28 Kastelic Nejc MAT 2k
29 Klemenčič Branka KEM 4a
30 Kočar Marija BIO
31 Koncilija Ema INF
32 Koncilija Tomaž SLO 3mm
33 Kostić Sandi ŠVZ
34 Kovač Marinka KEM
35 Kralj Polona PSI, svetovalna delavka 3c
36 Krvavica Suzana SLO
37 Kuhar Jure KEM 1a
38 Lavrič Saša ŠVZ 4d
39 Longar Urška GEO
40 Longar Žiga GEO 1e
41 Louis Elsa NEM 3a
42 Lubej Uroš FIL
43 Lukšič Mojca ravnateljica
44 Luzar Neja BIO
45 Malnar Suzana ZGO, SOC
46 Malnarič Brulc Nevenka ZGO 4k
47 Maznik Barbara ANG, LUM
48 Nose Anita pomočnica ravnateljice, FIZ
49 Nose Renata SLO 3e
50 Oklešen Janja ŠVZ
51 Petakovič Natalija SLO 3f
52 Podpečan Alenka GLA
53 Popov Vanja MAT 1c
54 Potočar Ivan laborant, vzdrževalec učne tehnologije
55 Potočnik Verena ANG, FRA 4c
56 Prejac Maj
57 Pust Janja KEM
58 Rangus Mojca MAT
59 Razpotnik Mija MAT
60 Ribič Tea ŠPA, FRA
61 Sekula Zupančič Nataša NEM 4b
62 Skube Mirjam ANG
63 Sluga Zupančič Katarina laborantka
64 Starič Eva NEM
65 Strnad Barbara INF, MAT
66 Škof Petra svetovalna delavka
67 Štih Matjaž ZGO 4k
68 Šupe Robert GEO, ZGO
69 Šurla Klara PSI, koordinatorica EE 4mm
70 Vukojević Rosana IB DP Theatre
71 Vovko Breda ŠVZ
72 Zabret Blaž FIZ
73 Zagorc Iztok GEO, ZGO 1a
74 Zajec Ana BIO
75 Žagar Jasmina LUM
76 Žugič Karmen FIZ

 

Vse strokovne delavce in sodelavce lahko kontaktirate na e-poštni naslov: ime.priimek@gimnm.org ali v primeru dveh priimkov ime.priimek-priimek@gimnm.org.