Strokovni delavci in sodelavci šole

 

Št. Priimek in ime Predmet/Področje Razredništvo
1 Arnuš Marko GEO
2 Arnuš Nina SOC
3 Bajc Šerovič Barbara BIO
4 Ban Jernej MAT 4b
5 Bartolj Tatjana laborantka
6 Božič Dana ANG
7 Bučar Janja ŠVZ
8 Butkovec Gačnik Zlatka PSI
9 Centa Polonca GEO
10 Cimperman Jernej ŠVZ 4d
11 Cimperman Saška SLO 4a
12 Cuder Tanja knjižničarka
13 Cundrič Larsen INF
14 Cvelbar Jožica GLA
15 Čampelj Jurečič Renata SLO
16 Čarman Karmen MAT
17 Furlan Turk Tina SLO 2d
18 Gabrič Ajda NEM, SLO 1d
19 Gačnik Tanja BIO
20 Gorenc Janez ANG
21 Hadl Miha FIZ
22 Hosta Jana PSI
23 Hren Maja ANG 1b
24 Jakše Vasja pomočnica ravnateljice, NEM, tajnica mature 3a
25 Kastelec Anica svetovalna delavka 4mt
26 Kastelic Marko LAT 1k
27 Klemenčič Branka KEM 2a
28 Kočar Marija BIO
29 Koncilija Tomaž SLO 3mm
30 Kostić Sandi ŠVZ
31 Košmerl Nuša MAT 3k
32 Kovač Klemen FIZ
33 Kovač Marinka KEM
34 Krvavica Suzana SLO
35 Kuhar Jure KEM
36 Lavrič Saša ŠVZ 2e
37 Longar Urška GEO
38 Louis Elsa NEM 1a
39 Lubej Uroš FIL
40 Lukšič Mojca ravnateljica
41 Luzar Neja BIO
42 Makovec Ines MAT
43 Malnar Suzana ZGO 4c
44 Malnarič Brulc Nevenka ZGO 2k
45 Maričič Ivan ŠVZ
46 Maznik Barbara ANG, LUM
47 Nose Anita pomočnica ravnateljice, FIZ
48 Nose Renata SLO 1e
49 Petakovič Natalija SLO 1f
50 Popov Vanja MAT 3b
51 Potočar Ivan laborant, vzdrževalec učne tehnologije
52 Potočnik Verena ANG, FRA 2c
53 Pust Janja KEM
54 Rangus Mojca MAT 3c
55 Razpotnik Mija MAT
56 Ribič Tea ŠPA, FRA 1c
57 Sekula Zupančič Nataša NEM 2b
58 Skube Mirjam ANG
59 Sluga Zupančič Katarina laborantka
60 Starič Eva NEM
61 Strnad Barbara INF
62 Škof Petra svetovalna delavka
63 Štih Matjaž ZGO 4k
64 Šupe Robert GEO, ZGO
65 Šurla Klara PSI
66 Vovko Breda ŠVZ
67 Zabret Blaž FIZ
68 Žagar Jasmina LUM

Vse strokovne delavce in sodelavce lahko kontaktirate na e-poštni naslov: ime.priimek@gimnm.org ali v primeru dveh priimkov ime.priimek-priimek@gimnm.org.