Strokovni delavci in sodelavci šole

 

Št.

Priimek in ime

 

Predmet/Področje

 

Razredništvo
1 Arnuš Marko GEO
2 Arnuš Nina SOC
3 Bajc Šerovič Barbara BIO
4 Ban Jernej MAT 1. B
5 Bartolj Tatjana laborantka
6 Butkovec Gačnik Zlatka PSI
7 Centa Polonca GEO 4. Š
8 Cimperman Jernej ŠVZ 1. D
9 Čampelj Jurečič Renata SLO
10 Čarman Karmen MAT  4. B
11 Durmič Tatjana BIO
12 Furlan Turk Tina SLO 3. B
13 Gačnik Tanja BIO
14 Giodani Klavdija PSI
15 Gorenc Janez ANG
16 Hadl Miha FIZ
17 Horvat Saška SLO, FRA  1. A
18 Hosta Jana PSI
19 Hren Maja ANG  2. D
20 Hržica Lojzka MAT
21 Jakše Vasja pomočnica ravnateljice, ANG, NEM
22 Kastelec Anica svetovalna delavka 4. MT
23 Kastelic Marko LAT/KNJ 2. K
24 Branka_Klemenčič KEM 3. A
25 Kočar Marija BIO
26 Koncilija Tomaž SLO
27 Kostić Sandi ŠVZ
28 Kovač Marinka KEM
29 Krvavica Suzana SLO 4. K
30 Lavrič Saša ŠVZ 3. D
31 Louis Elsa NEM, FRA
32 Lubej Uroš FIL
33 Lukšič Mojca ravnateljica
34 Malnar Suzana ZGO 1. C
35 Malnarič Brulc Nevenka ZGO 3. K
36 Maričič Ivan ŠVZ
37 Maznik Barbara ANG, UZG, LUM 2. A
38 Mohorčič Andreja MAT 3. E
39 Nose Anita FIZ
40 Nose Renata SLO 2. Š
41 Petakovič Natalija SLO 2. C
42 Plazar Primož ŠVZ 4. D
43 Popov Vanja MAT 2. B
44 Potočar Ivan laborant, vzdrževalec učne tehnologije
45 Potočnik Verena ANG, FRA 3. C
46 Pust Janja KEM
47 Rangus Mojca MAT 4. C
48 Ribič Tea ŠPA/FRA
49 Sekula Zupančič Nataša NEM 4. A
50 Simonič Albina knjižničarka
51 Skube Mirjam ANG
52 Sladoljev Vinko FIZ
53 Sluga Katarina laborantka
54 Starič Eva NEM
55 Strnad Barbara INF
56 Škof Petra svetovalna delavka
57 Štih Matjaž ZGO 1. K
58 Šupe Robert GEO/ZGO
59 Tomažič Bernarda tajnica mature
60 Vovko Breda ŠVZ
62 Zabret Blaž FIZ 3. Š
63 Žagar Jasmina LUM

Vse strokovne delavce in sodelavce lahko kontaktirate na e-poštni naslov: ime.priimek@gimnm.org ali v primeru dveh priimkov ime.priimek-priimek@gimnm.org.

Na šoli opravljajo vzgojno-izobraževalno delo tudi zunanji sodelavci:

Št.

Priimek in ime

 

Predmet
1 Cvelbar Franko Jožica GLA
2 Hozner Vovko Anja NEM
3 Pernek Gašper KEM