Strokovni delavci in sodelavci šole

 

Št. Priimek in ime Predmet/Področje Razredništvo
1 Arnuš Marko GEO
2 Arnuš Nina SOC
3 Bajc Šerovič Barbara BIO
4 Ban Jernej MAT
5 Bartolj Tatjana laborantka
6 Božič Dana ANG 1k
7 Bučar Janja ŠVZ
8 Butkovec Gačnik Zlatka PSI
9 Centa Polonca GEO
10 Cimperman Jernej ŠVZ 1e
11 Cimperman Saška SLO 1c
12 Cuder Tanja knjižničarka
13 Cvelbar Jožica GLA
14 Čampelj Jurečič Renata SLO
15 Čarman Karmen MAT  1d
16 Furlan Turk Tina SLO 1b
17 Gabrič Ajda NEM, SLO 2d
18 Gačnik Tanja BIO
19 Gorenc Janez ANG
20 Hadl Miha FIZ
21 Hosta Jana PSI
22 Hozner Vovko Anja NEM
23 Hren Maja ANG 2b
24 Jakše Vasja pomočnica ravnateljice, NEM, tajnica mature 4a
25 Kastelec Anica svetovalna delavka 4mt
26 Kastelic Marko LAT 2k
27 Kastelic Nejc MAT
28 Klemenčič Branka KEM 3a
29 Kočar Marija BIO
30 Koncilija Tomaž SLO 4mm
31 Kostić Sandi ŠVZ
32 Košmerl Nuša MAT
33 Kovač Klemen FIZ
34 Kovač Marinka KEM
35 Kralj Polona PSI
36 Krvavica Suzana SLO
37 Kuhar Jure KEM 1a
38 Lavrič Saša ŠVZ 3d
39 Longar Žiga GEO
40 Louis Elsa NEM 2a
41 Lubej Uroš FIL
42 Lukšič Mojca ravnateljica
43 Luzar Neja BIO
44 Makovec Ines MAT
45 Malnar Suzana ZGO
46 Malnarič Brulc Nevenka ZGO 3k
47 Maričič Ivan ŠVZ
48 Maznik Barbara ANG, LUM
49 Nose Anita pomočnica ravnateljice, FIZ
50 Nose Renata SLO 2e
51 Petakovič Natalija SLO 2f
52 Popov Vanja MAT 4b
53 Potočar Ivan laborant, vzdrževalec učne tehnologije
54 Potočnik Verena ANG, FRA 3c
55 Pust Janja KEM
56 Rangus Mojca MAT 4c
57 Razpotnik Mija MAT
58 Ribič Tea ŠPA, FRA 2c
59 Sekula Zupančič Nataša NEM 3b
60 Skube Mirjam ANG
61 Skubic Meta LAT
62 Sluga Zupančič Katarina laborantka
63 Starič Eva NEM
64 Strnad Barbara INF
65 Škof Petra svetovalna delavka
66 Štih Matjaž ZGO 4k
67 Šupe Robert GEO, ZGO
68 Šurla Klara PSI 3mm
69 Vovko Breda ŠVZ
70 Zabret Blaž FIZ
71 Zagorc Iztok GEO
72 Žagar Jasmina LUM

Vse strokovne delavce in sodelavce lahko kontaktirate na e-poštni naslov: ime.priimek@gimnm.org ali v primeru dveh priimkov ime.priimek-priimek@gimnm.org.