Tradicionalna predstavitev prostovoljstva

V ponedeljek, 7. 10. 2019, sta zadnji šolski uri za 47 dijakov, mentorice Anico Kastelic, Karmen Čarman in Suzano Krvavica in skoraj 20 zunanjih sodelavcev potekale v duhu prostovoljstva. Organizirali smo že tradicionalno predstavitev organizacij in društev, v katerih naši dijaki opravljajo prostovoljno delo.

Predstavilo se je 16 organizacij in društev: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Varstveno-delovni center Novo mesto, OŠ Dragotina Ketteja, Dom starejših občanov Novo mesto, Dom starejših občanov Trebnje, OZ Rdečega križa Novo mesto, Splošna bolnišnica Novo mesto, Posvetovalnica za učence in starše, Sonček – društvo za cerebralno paralizo, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Šent Novo mesto, Ozara Novo mesto, Društvo življenje brez nasilja, Vrtec Jana, Razvojno-izobraževalni center Novo mesto in Zavod Papilot. Predstavnice in en predstavnik teh ustanov so predstavili svoje delovanje in možnosti prostovoljstva naših dijakov. Svoje prostovoljske izkušnje je predstavila tudi četrtošolka Mojca Muhič, ki jo je Slovenska filantropija v lanskem šolskem letu izbrala za naj slovensko prostovoljko v kategoriji srednješolcev.

Z večino predstavljenih inštitucij sodelujemo že vrsto let, veseli pa smo, da se pojavljajo tudi nove možnosti, npr. prostovoljstvo v Papilotu. Naši dijaki nudijo učno pomoč učencem na DRPD, OŠ Dragotina Ketteja in drugod, se vključujejo v dejavnosti OZRK (npr. v skupino Mladi za boljši svet, v humanitarne akcije, letovanje na Debelem rtiču …), obiskujejo bolnike na pediatričnem in nevrološkem oddelku ter oskrbovance v domovih starejših občanov, se družijo z gibalno in drugače oviranimi osebami itn.

Predstavitve bodo dijakom pomagale, da bodo laže izbrali področje prostovoljstva, ki jim ustreza. Napisali bodo prijavnice za prostovoljno delo v posameznih ustanovah, mentorice pa bodo poskrbele za koordinacijo. Nato bodo prostovoljci pridno podarjali svoj čas soljudem in si prostovoljske ure evidentirali. Do konca šolskega leta se bodo vsi prostovoljci na šoli zbrali še dvakrat – za novo leto in ob koncu pouka.

Veseli smo, da število prostovoljcev na šoli raste, želeli pa bi si, da se pretežno dijakinjam prostovoljkam pridruži tudi več dijakov.

 

Suzana Krvavica