Tri šole na jezikovnem taboru v Celovcu

Tri šole na jezikovnem taboru v Celovcu

Od 24. do 28. 10. 2011 je 42 dijakov novomeške, črnomaljske in bežigrajske gimnazije v Celovcu izvedlo intenzivne priprave na nemško jezikovno diplomo. Pisni izpit za NJD bo 6. decembra, ustni pa v začetku januarja.

Dijaki so se postopoma in sistematično učili pisanja eseja, vadili so tudi govorno nastopanje, obe vrsti priprav pa zaključili s pisanjem poskusnega eseja in ustno predstavitvijo projektnega dela. Piko na i je dodalo bivanje v avtentičnem avstrijskem okolju, ki jih je “prisililo” v uporabo nemščine. Na taboru je poleg četrtošolcev sodelovalo tudi nekaj tretješolcev iz vseh treh gimnazij. Sodelovali so pri pouku, pripravili zaključni večer s kvizom ter bili “poskusni zajčki” pri pilotnem izpitu.

V popoldanskem času so udeleženci tabora odkrivali znamenitosti Celovca, obiskali ORF in se sproščali v Europarku. Ob vsem naštetem so našli čas tudi za medsebojno druženje in spletli kar nekaj novih prijateljskih vezi. Tovrsten način poučevanja je vsekakor bolj učinkovit in zanimiv, zato si dijaki želijo, da bi šola jezikovni tabor pripravljala in podpirala tudi v prihodnje. Več  v poročilu in fotogaleriji.