UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Ker ima na Dolenjskem glasbeno izobraževanje že dolgo tradicijo, mladi pa niso imeli možnosti srednješolskega izobraževanja na tem področju, smo se odločili, da za šolsko leto 2010/11 razpišemo nov program umetniška gimnazija – glasbena smer, modul B (petje instrument).

Pouk umetniške gimnazije bomo izvajali v sodelovanju z Glasbeno šolo Marjana Kozine, kjer bodo izvajali strokovne predmete. Dodatne informacije o preizkusu nadarjenosti lahko dobite na Glasbeni šoli Marjana Kozine.

Pogoji za vpis v umetniško gimnazijo


Prijava k opravljanju preizkusa glasbene nadarjenosti  
Vpisni pogoji v umetniško gimnazijo  
• Standardi nižje glasbene šole

Cilji

Umetniška gimnazija je za mlade nadarjene glasbenike možnost nadaljevanja izobraževanja in priložnost za razvijanje njihovega glasbenega talenta in ustvarjalnosti. Omogoča glasbeno izobraževanje ob splošnih predmetih, kar pomembno vpliva na čustveni razvoj, razvoj ustvarjalnosti, občutek za estetiko in kulturo nasploh, omogoča torej vsestransko in kvalitetno osebnostno rast.

Večina otrok šele po petnajstem letu začuti potrebo po umetniškem izražanju. V tem obdobju potrebujejo strokovno vodenje, ki jim ga bomo v umetniški gimnaziji ponudili pri skupinskem in še posebej pri individualnem pouku. Dijaki s končano umetniško gimnazijo in opravljeno splošno maturo lahko nadaljujejo izobraževanje na katerikoli fakulteti.

Predmetnik

Predmet
1. letnik
2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj
Obvezni predmeti          
SLO 4 4 4 4 560
MAT 4 4 4 4 560
TJ1 3 3 3 3 420
TJ2 (NEM, FRA, ANG) 3 3 3 3 420
ZGO 2 2 2   210
ŠVZ 3   3   3   3   420  
LUM      1           35  
GEO 3               105  
BIO 2   2           140  
KEM 2   2           140  
PSI, SOC, FIL *         2   2   140  
INF 2               70  
Solfeggio 3   2   2   2   315  
Zgodovina glasbe         3   3   210  
Glasbeni stavek     2   2   2   210  
Klavier ¹ 1   1   1   1   140  
Petje instrument ² 3   3   3   3   420  
Izbirni predmeti **
            2   70  
Druge oblike samostojnega
ali skupinskega dela
                   
Zbor orkester     2   2   2   210  
Komorna igra         2   2   140  
Dopolnilni instrument ³         1       24  
OIV 90   90   90   30   300  


*  Šola ponudi 3 družboslovne predmete, vsakega v obsegu 70 ur. Dijaki izberejo 2 predmeta.

¹  Predmet klavir imajo pevci in orglavci 140 ur (4 leta po 35 ur), instrumentalisti (z izjemo dijakov

    klavirja) 96 ur letno (4 leta po 24 ur), od tega kitaristi in harfisti 48 ur (2 leti po 24 ur).
²  Predmet petje instrument obsega: petje, klavir, orgle, harfo, harmoniko, violino, violo,

   violončelo, kontrabas, kitaro, flavto, klarinet, oboo, fagot, saksofon, rog, trobento, pozavno,

   tubo, tolkala. V okviru predmeta petje instrument izvaja korepetitor del individualnega pouka v

   obsegu 30 minut tedensko. Določilo ne velja za dijake klavirja, harfe, orgel, harmonike, kitare.
³  Predmet dopolnilni instrument obsega: čembalo za pianiste, angleški rog za oboo, pikolo za flavto,

    različke saksofona, različke klarineta, violo za violiniste.
**Dijaki opravljajo maturo iz slovenščine, matematike in tujega jezika ter obveznega izbirnega

    predmeta glasba. Kot 5. predmet lahko izberejo zgodovino ali drugi tuji jezik.