UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Ker ima na Dolenjskem glasbeno izobraževanje že dolgo tradicijo, pa mladi niso imeli možnosti srednješolskega izobraževanja na tem področju, smo se odločili, da za šolsko leto 2010/11 razpišemo nov program umetniška gimnazija – glasbena smer, modul B.

Cilji

Umetniška gimnazija je za mlade nadarjene glasbenike možnost nadaljevanja izobraževanja in priložnost za razvijanje njihovega glasbenega talenta in ustvarjalnosti. Omogoča glasbeno izobraževanje ob splošnih predmetih, kar pomembno vpliva na čustveni razvoj, razvoj ustvarjalnosti, občutka za estetiko in kulturo nasploh, skratka omogoča vsestransko in kvalitetno osebnostno rast.

Večina otrok šele po petnajstem letu začuti potrebo po umetniškem izražanju. V tem obdobju potrebujejo strokovno vodenje, ki jim ga bomo v umetniški gimnaziji ponudili pri skupinskem in še posebej pri individualnem pouku. Dijaki s končano umetniško gimnazijo in opravljeno splošno maturo lahko nadaljujejo izobraževanje na katerikoli fakulteti.

Predmetnik

Predmet
1. letnik
2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj
SLO 4 4 4 4 560
MAT 4 4 4 4 560
LAT 4 3 3 3 455
TJ1 3 3 3 3 420
TJ2 3 3 3 3 420
ZGO 2 3 3 2 350
ŠVZ 3   3   3   3   420  
LUM 1               35  
GLA 1               35  
GEO 2   2   2       210  
BIO 2   2           140  
KEM 2   2           140  
FIZ 2   2           140  
PSI         2       70  
SOC         2       70  
FIL             3   105  
INF 2               70  
Izbirni predmeti         4   4-8   280-420  
OIV 90   90   90   30   300