UNESCO 2016/2017

Dejavnosti v šolskem letu  2016/2017

V letošnjem letu smo na Gimnaziji Novo mesto zelo uspešno izvajali projekt Unesco združene šole. V projekt, ki ga izvajamo na ravni celotne šole, so bili v letošnjem šolskem letu vključeni vsi dijaki in večina učiteljskega zbora. Za večjo prepoznavnost projekta med dijaki so poskrbeli razredniki s predstavitvijo projekta pri razrednih urah in dijaki 1. a z izdelavo panoja Unesco. Po aktivih smo na najrazličnejše načine izvedli številne obeležitve Unescovih in drugih svetovnih dnevov. Med najbolj odmevne spadata predavanje dr. Jerneja Iskre z naslovom Zelena kemija za 3. letnike, s katerim so v aktivu kemije obeležili Dan zemlje, ter zbiranje knjig za slovenska društva v Bosni in Hercegovini, s čimer smo obeležili Dan knjige. S številnimi delavnicami v okviru projektnega tedna smo poudarjali in razvijali temeljne vrednote UNESCA, kot so mir in nenasilje, strpnost in sodelovanje, sprejemanje drugačnosti, poglobljena skrb za osebnostni razvoj, ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše – skrb za planet. Z dijaki smo se udeležili nekaj nacionalnih projektov v organizaciji drugih pridruženih šol. V mesecu marcu pa smo na šoli prvič izvedli nacionalni projekt Živa knjižnica v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Namen projekta Živa knjižnica je ozavestiti udeležence/ke o temeljnih človekovih pravicah, ki so med drugim tudi temeljne vrednote Unesca. Delavnico o človekovih pravicah na temo LGBT je na začetku srečanja izpeljal nacionalni koordinator Žive knjižnice Mitja Blažič. Po splošnem uvodu o tem, kaj so človekove pravice in zakaj si je potrebno prizadevati za njihovo udejanjanje, so dijaki lahko postavljali vprašanja, na katera so odgovarjali sodelujoči iz Društva informacijski center Legebitra in Društva DIH. Pogovor s člani društva Legebitra na projektu Živa knjižnica, foto: Lana Jegliča Udeleženci Žive knjižnice, foto: Lana Jeglič 27 dijakov in dijakinj iz različnih koncev Slovenije je z zanimanjem »prebiralo« 14 knjig. Svoje zgodbe, izkušnje in znanja so delili: vegetarijanka/veganka, prostovoljka – spremljevalka umirajočih in žalujočih oseb, EVS prostovoljec v Sloveniji, Kočevarica, rejnica, koristnik psihiatričnih storitev, transspolna oseba/lezbijka, gej, aktivist za človekove pravice, lezbijka, oseba, ki je prebolela depresijo, Rominja in muslimanka. Mladi so aktivno sodelovali v pogovorih pri okrog 90 »izposojah«, se soočali s stereotipi in predsodki ter se izobraževali o vrednotah in človekovih pravicah. Mladi bralci in bralke so svojo izkušnjo žive knjižnice zapisali v naslednjih razmišljanjih: Lahko sem se naučila veliko novega, saj menim, da je naš največji strah neznanje. Naučila sem se veliko novega o muslimanski veri. Nabrala sem preveč spoznanj, da bi lahko izpostavila le eno – najpomembnejše. Zelo sem vesela … enostavno je prebudila ta knjižnica bolj umetniško dušico v meni. Otoplila sem se. Cel koncept je zame nov, razbitih je tudi mnogo stereotipov. Naučiti se moram sprejeti drugačnost, čeprav je včasih težko. Bilo mi je super. Premagala sem nekaj strahov in razbila nekaj stereotipov. Zelo je bilo zanimivo in poučno, še posebej zato, ker so bili to vsakdanji ljudje in smo imeli z njimi drugačno vezo.

Maja Hren, vodja projekta na šoli