UNESCO

O projektu:

Gimnazija Novo mesto je v šolskem letu 2016/2017 postala pridružena članica UNESCO ASP mreže šol. V sklopu programa UNESCO organiziramo in izvedemo aktivnosti nacionalnega projekta Živa knjižnica.

UNESCO ASP mreža je nastala kot Projektna mreža pridruženih šol (Associated Schools Project Network – ASPnet) leta 1953. Danes je to globalna mreža približno 9000 predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih izobraževalnih ustanov v 180 državah in jo običajno imenujemo kar Pridružene UNESCO šole.

UNESCO šole so nacionalni projekt, ki največ prispeva k uresničevanju UNESCO idealov v slovenskem prostoru. Če je najpomembnejši cilj UNESCA mir in razumevanje med narodi in kulturami sveta, so UNESCO šole tiste, ki tlakujejo pot k medsebojnem poznavanju, razumevanju in spoštovanju. Preko ozaveščanja o različnih temah, ki zaznamujejo lokalno in svetovno dogajanje, dijaki spoznavajo in razumejo probleme sodobnega sveta. Preko dialoga in pridobivajo znanje in vedenje, oblikujejo spoštovanje do različnosti, spoznavajo sebe in svet okoli sebe in skupaj ugotavljajo, da zapleteni problemi nikoli nimajo enostavnih rešitev. Da do njih pridemo so potrebni strpnost, razumevanje, sodelovanje in vključenost. (Vir: publikacija 20 let UNESCO ASP mreže Slovenije)

Z vključitvijo v projekt želimo še bolj poglobljeno razvijati in dvigovati kvaliteto  izobraževanja in življenja na šoli. Z  različnimi aktivnostmi, kot so sodelovanje v projektih mreže, obeležitvami Unesco dni, z vključevanjem Unesco tem v naše delo želimo aktivno udejanjati UNESCO vrednote. UNESCO šole delujemo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje.

Več o projektu si lahko preberete na povezavi.

Predstavitvena zloženka.

UNESCO ASP himna (SLO, ENG)

Člani projektne skupine:

  • Maja Hren, vodja
  • Nina Arnuš, članica Unesco projekta Živa knjižnica
  • vodje aktivov

Ostali projekti šole.

Dejavnosti:

Arhiv: