Uspešni matematiki

Uspešni matematiki

Šolskega matematičnega tekmovanja Kenguru, ki smo ga izvedli 27. 3. 2011, se je udeležilo 111 dijakov, 37 jih je prejelo bronasto priznanje, kar 34 pa se jih je uvrstilo na regijsko tekmovanje.

30. 3. 2011 smo na šoli izvedli regijsko tekmovanje iz znanja matematike, ki se ga je udeležilo 33 dijakov naše šole, prislužili pa so si 23 srebrnih priznanj.

Na državno tekmovanje, ki je bilo 16. 4. 2011 v Novi Gorici, so se uvrstili trije tekmovalci, in vsi trije prejeli zlato priznanje. To so Kristina Redek, 1. d, Žiga Lukšič, 3. b in Gaj Gašperič, 4. a.