Uspešni maturanti

V spomladanskem roku 2009 je maturo na Gimnaziji Novo mesto opravljalo 215 dijakov.
Uspešni so bili 203 dijaki, kar znaša 94,5 % in je nad slovenskim povprečjem, ki je 91,8 %.

Na šoli imamo 13 zlatih maturantov, to so tisti, ki so dosegli 30 točk in več, dijakinja Nina Turk je dosegla vseh 34 točk.

Zlati maturanti so:

1. Janja Mirtič, 4. b
2. Tjaša Brcar, 4. c
3. Dino Florjančič, 4. c
4. Kristina Hočevar, 4. c
5. Luka Andrejčič, 4. d
6. Katarina Svilan, 4. d
7. Ines Vidmar, 4. d
8. Jerca Radež, 4. e
9. Tanja Ramovš, 4. e
10. Nina Turk, 4. e
11. Urša Zupančič, 4. e
12. Karmen Jordan, 4. f
13. Matija Smrečnik, 4. f