Uspešni tekmovalci  Pfiffikusa

Uspešni tekmovalci  Pfiffikusa

11. in 12. 3. 2010 se je nemškega bralnega tekmovanja in maratona Pfiffikus 2010 udeležilo 87 gimnazijcev.

Pri bralnem tekmovanju je sodelovalo 33 dijakov, 17 jih je prejelo pohvale, šest priznanje, dijaki Simona Gričar in Primož Kastelic iz 1. e, Sabina Jerele iz 2. c ter Anja Novak in Elizabeta Jevnikar iz 3. c  pa priznanja z nagrado

Pri bralnem maratonu je sodelovalo 18 skupin s po tremi tekmovalci. 24 dijakov je prejelo pohvale, devet priznanje, med najboljšimi pa je bila skupina Klee, ki so jo sestavljale Katja Kelvišar, Veronika Zagorc in Manca Hervolj iz 1.e in prejele priznanje z nagrado.

Že enajsto leto smo bralno tekmovanje pripravili skupaj s Centrom Oxford za vse srednješolce, letos je  pri obeh tekmovanjih sodelovalo  1281 dijakov.