Uspešnost dijakov na spomladanski maturi

Uspešnost dijakov na spomladanski maturi

Celotno maturo je letos opravljalo 196 dijakov gimnazije. Maturo je opravilo 176 dijakov, kar je 89 % (slovensko povprečje 92 %). 20 dijakov oz 11 % v mature ni opravilo. Povprečno število doseženih točk je 18,55. Od šestih dijakov maturitetnega tečaja sta maturo opravila 2.

Zlatih maturantov je na Gimnaziji Novo mesto letos kar 15 (v Sloveniji 335), kar je izjemen uspeh. Dijaki, ki so dosegli 30 točk in več, so: Nuša Cesar, Teja Gorjup, Sara Kukman, Gašper Simonič, Katja Šmid, Nika Medic, Elizabeta Jevnikar, Stella Foršček, Petra Lesjak, Nika Tavčar, Tina Zorko, Katja Erbida, Ada Krvavica, Matjaž Kužnik in Urban Zajec.

Zlati maturanti so prejeli spričevalo s pohvalo ter darilo šole in donatorja (darilni bon za Vodno mesto Atlantis, BTC City).