UVAJANJE TIMSKEGA POUČEVANJA

 

Člani projektnega tima

Andreja Retelj, vodja
Saška Horvat, članica
Janez Gorenc, član
Jernej Ban, član
Tatjana Durmič, članica

O projektu

V šolskem letu 2009/10 izvajamo v evropskem oddelku pilotni projekt v sodelovanju z Zavodom za šolstvo z naslovom Uvajanje timskega poučevanja. S projektom poskušamo motivirati učitelje za timsko poučevanje in poiskati ustrezno sistemsko rešitev, da bi bil novih metod in načina dela deležen vsak dijak naše šole. Glavne naloge projektnega tima so izobraževanje na seminarjih, prenos znanja na sodelavce, aplikacija teorije v praksi, strokovna in tehnična pomoč učiteljem pri izvajanju.

Cilji projekta

  • Izdelati mrežni plan timsko načrtovanih daljših aktivnosti,
  • omogočiti fleksibilno oblikovan urnik za stalne pare,
  • priprava zbirnih refleksij in komentarjev sodelujočih,
  • priprava zbirnika gradiv za interaktivno poučevanje po aktivih,
  • didaktična priporočila za izvajanje timskega poučevanja,
  • pripraviti interni program usposabljanja za timsko poučevanje,
  • razširiti timsko poučevanje na vse oddelke.