Virtualni sprehod – posebnosti športnih oddelkov

Splošne informacije

Slike športni oddelki

Intervju z dijaki

Tabor Fiesa

Predstavitveni film športnega oddelka 

Šolska tekmovanja 

Ure športne vzgoje

Športni dnevi

Obvezne izbirne vsebine

Povezava do vstopne strani o vpisu