Vizija in poslanstvo šole

Sodobna šola zadovoljnih in ustvarjalnih ljudi

Ravnateljica Mojca Lukšič

Gimnazija Novo mesto ima kot najstarejša šola z neprekinjenim delovanjem na Slovenskem bogato tradicijo splošnoizobraževalne ustanove, ki pripravlja srednješolce na nadaljnji študij.

Gimnazijski program v splošnih in športnem oddelku ter program klasične gimnazije, ki ju izvajamo na Gimnaziji Novo mesto, sta namenjena vsem, ki si želijo pridobiti uravnoteženo splošno izobrazbo, končati šolanje z maturo in nadaljevati šolanje na želeni fakulteti.

S 1. 9. 2021 smo vpisali tudi prvo generacijo v program mednarodna matura ter tako tudi dijakom iz naše regije olajšali dostop do tega programa.

Skrb za kvaliteto vzgojnoizobraževalnega dela in za napredek vsakega posameznika, sledenje novostim in posodabljanje programov, pestra ponudba izvenšolskih dejavnosti ustvarjajo pogoje za dobre medsebojne odnose in uspešnost vseh dijakov.

Človečnost, strokovnost, odgovornost in sodelovanje so načela, na katerih gradimo ustvarjalno in prijazno okolje, ki posamezniku nudi možnosti za vsestranski osebnostni razvoj.