Vizitka šole

Osnovni podatki

Naziv: Gimnazija Novo mesto
Sedež: Seidlova cesta 9, 8000 Novo mesto
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Davčna številka: 77209737
Matična številka: 5089131000
TRR pri Banki Slovenije: 01100-6030695479
Telefon: 07 371 85 00
Fax: 07 371 85 31
Internet: https://www.gimnm.org
Elektronska pošta: info@gimnm.org
Varovanje osebnih podatkov: dr. Tatjana Novak
tatjana.novak@guest.arnes.si

Uradne ure

Tajništvo: vsak dan od 10.00 do 11.00
Tanja Krivec
tanja.krivec@gimnm.org
07 371 85 00

Vodstvo

Ravnateljica: Mojca Lukšič
mojca.luksic@gimnm.org
Pomočnici ravnateljice: Anita Nose
anita.nose@gimnm.org
Vasja Jakše
vasja.jakse@gimnm.org

Računovodstvo

Računovodkinja: Mojca Lukšič
racunovodkinja.mojcaluksic@gimnm.org
07 371 85 17
Knjigovodkinja/administratorka: Brigita Zorko
brigita.zorko@gimnm.org
07 371 85 24

Svetovalna služba

Svetovalni delavki: Anica Kastelec
anica.kastelec@gimnm.org
Polona Kralj
polona.kralj@gimnm.org
Petra Škof
petra.skof@gimnm.org
07 371 85 27

Mednarodna matura

Koordinatorica: Polonca Centa
mednarodna.matura@gimnm.org
07 371 85 16

Knjižnica

Knjižničarka: Tanja Cuder
tanja.cuder@gimnm.org
07 371 85 19

Tehnično osebje

Hišnik: Igor Kastelec
07 371 85 29
Čistilno osebje: Fahira Karbuljić
Zrinka Smajlović
Mersiha Hadžimustafić
Mevlida Malanović
Suad Smajilović

Telefonski imenik kabinetov

Slovenščina: 07 371 85 15
Matematika: 07 371 85 13
Biologija: 07 371 85 07
Kemija: 07 371 85 09
Fizika: 07 371 85 11
Angleščina, francoščina, španščina: 07 371 85 03
Nemščina: 07 371 85 01
Zgodovina in geografija: 07 371 85 05
Psihologija, sociologija in filozofija: 07 371 85 25
Umetnost: 07 371 85 14
Informatika: 07 371 85 21
Športna vzgoja: 07 371 85 23