Vizitka šole

Osnovni podatki

Naziv: Gimnazija Novo mesto
Sedež: Seidlova cesta 9, 8000 Novo mesto
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Davčna številka: 77209737
Matična številka: 5089131000
TRR pri Banki Slovenije: 01100-6030695479
Telefon: 07 371 85 00
Fax: 07 371 85 31
Internet: https://www.gimnm.org
Elektronska pošta: info@gimnm.org

Uradne ure

Tajništvo: vsak dan od 10.00 do 11.00
Knjižnica: ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 12.00
sreda in petek od 7.00 do 13.00

Vodstvo

Ravnateljica: Mojca Lukšič
mojca.luksic@gimnm.org
Pomočnica ravnateljice: mag. Vasja Jakše
vasja.jakše@gimnm.org

Tajništvo

Poslovna sekretarka: Tanja Krivec
07 371 85 00
tanja.krivec@gimnm.org
 Računovodkinja:  Erna Šegula
07 371 85 17
erna.segula@gimnm.org
Administrator-knjigovodja: Tatjana Bartolj
07 371 85 17
tatjana.bartolj@gimnm.org

Svetovalna služba

Svetovalni delavki: Anica Kastelec
Petra Škof
07 371 85 27
anica.kastelec@gimnm.org
petra.skof@gimnm.org

Knjižnica

Knjižničarji:                                   Albina Simonič
Marko Kastelic
07 371 85 19
albina.simonic@gimnm.org
marko.kastelic@gimnm.org

 Tehnično osebje

Hišnik: Igor Kastelec
07 371 85 29
Čistilno osebje: Marjanca Antončič
Brigita Hrastar
Zora Manojlovič
Franc Mežnaršič
Irena Kušljan

 Telefonski imenik kabinetov

Slovenščina: 07 371 85 15
Matematika: 07 371 85 13
Biologija: 07 371 85 07
Kemija: 07 371 85 09
Fizika: 07 371 85 11
Angleščina, francoščina, španščina: 07 371 85 03
Nemščina: 07 371 85 01
Zgodovina in geografija: 07 371 85 05
Umetnost in psihologija: 07 371 85 25
Informatika: 07 371 85 21
Športna vzgoja: 07 371 85 23