Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK

O projektu:

Gimnazija Novo mesto se je v program za vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (OPK) vključila novembra 2016, ko je potekalo prvo strokovno srečanje razvojnih in pilotnih šol. V program smo vklučeni kot pilotna šola, kar opredeljuje tudi naloge, ki jih bomo uresničili v času trajanja projekta, t. j. v dveh šolskih letih. Mišljeni so predvsem različni modeli preizkušanja kakovosti, ki jih skupaj sestavljajo nosilci programa in razvojne šole. Gre za vzpostavitev in opredelitev petih področij kakovosti (učni uspeh dijakov, klima na šoli, strokovna rast zaposlenih, vodenje šole in vodenje kakovosti), ki jih šole večinoma že spremljajo na različne načine z namenom izboljšati svoje delovanje. Tekom projekta bodo nosilci na podlagi pilotnih preizkusov v praksi oblikovali smernice oz. standarde za vsako izmed področij, ki bodo nakazovale, kako znotraj posamezne šole izmeriti trenutno stanje ter kako s pomočjo evalvacije posameznega področja, t. j. tistega, ki si ga šola izbere glede na svoje potrebe ali želje, določen segment delovanja izboljšati. Projekt znotraj šole vodi tim za kakovost.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani projekta.

Člani projektnega tima:

  • Marko Kastelic, vodja
  • Mojca Lukšič, ravnateljica
  • Anita Nose, pomočnica ravnateljice

Ostali projekti šole.