Z osnovnošolci na izlet v Celovec

Z osnovnošolci na izlet v Celovec

Junija in septembra 2010 sta dijakinji 4. letnika na nekaterih osnovnih šolah v Novem mestu, Mirni peči in Trebnjem predstavljali prednosti učenja nemščine. V okviru pouka za nemško jezikovno diplomo se je sodelovanje nadaljevalo in uspešno zaključilo 9. 6. 2011 z enodnevnim izletom v Celovec.

Izleta se je udeležilo 25 dijakov 1. letnika Gimnazije Novo mesto in Črnomelj ter 14 učencev zaključnega razreda OŠ Center. V mešanih skupinah so odkrivali Celovec in Vrbsko jezero ter preverjali svoje znanje nemščine v avtentičnem okolju z različnimi nalogami kot so nakupovanje, opis poti, zbiranje informacij in iskanje znamenitosti. Lep in naporen dan so zaključili z ogledom “sveta v malem” – Minimundusa.