Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP), program Mladim se dogaja

O projektu:

Projekt ZUIP organizira in koordinira Javna agencija Spirit, in sicer v okviru programa za spodbujanje podjetnosti mladih Mladim se dogaja. V okviru projekta ZUIP z Razvojnim centrom Nm organiziramo podjetniški izziv, ki nam ga daje občina Šentjernej. Namen konzorcijev je večgeneracijsko druženje in sodelovanje mladih pri reševanju izzivov, saj mladostniki pri vsaki starosti razmišljajo drugače.

Tema, ki jo bomo letos obravnavali, je ‘turizem v Šentjerneju’. Učenci in dijaki bodo dva petka in dve soboti zaporedoma v timih izbirali en problem, povezan z dano temo, ter skušali s podrobnim spoznavanjem problema, interakcijo z uporabniki ter kreativnim pristopom razviti rešitev za problem, ki bi imel za mnogo uporabnikov veliko vrednost. Timi bodo seveda mešani.

Med projektom bomo izvedli veliko vaj, ki so namenjene večanju kreativnosti in inovativnosti.

Ob koncu projekta bodo timi svoje rešitve predstavili komisiji lokalnih podjetnikov in predstavnikov organizacij ter občine Šentjernej, ki se ukvarjajo z problematiko turizma.

Člani projektne skupine:

  • Janez Gorenc (vodja projektne skupine)
  • Željka Kitić (zunanja mentorica)
  • Vasja Jakše
  • Mojca Rangus

Konzorcij sodelujočih šol:

  • Gimnazija Novo mesto
  • Kmetijska šola Grm
  • OŠ Bršljin
  • OŠ Center
  • OŠ Grm
  • OŠ Škocjan

Ostali projekti šole.