Z znanjem nemščine na državno tekmovanje

26. 1. 2010 smo na šoli izvedli šolsko tekmovanje iz znanja nemščine, ki je izbor za državno tekmovanje. Tekmovalo je 11 dijakov iz 2. in 3. letnika iz nemščine kot prvega ali drugega tujega jezika. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 6 dijakov: Alja Pungerčar, 2. a za  NEM 1, Sabina Jerele, 2. c, Simon Radovan, 2. š, Jurij Muhič, 2. k za NEM 2 in med tretjimi letniki Gašper Simonič iz 3. a. Državno tekmovanje bo 2. 3. 2010 v Ljubljani.