Zaključek Comeniusovega projekta v Belgiji

Zaključek Comeniusovega projekta v Belgiji

V sklopu Comeniusovega projekta »Make a Difference. European Footprint on Our World«, ki je trajal dve leti, se je šest gimnazijk z mentoricama in ravnateljico odpravilo na izmenjavo, ki je potekala od 22. do 28. marca 2010.

Dijaki iz sedmih evropskih držav so na delavnicah razpravljali o posledicah globalnega segrevanja, iskali rešitve za zmanjšanje izpustov CO2, ugotavljali, kako povečati ekološki pristop h gradnji in potovanjem, ter razmišljali o tem, kako ustvariti miselni napredek v družbi na področju ekologije varstva okolja.

Ob zaključku projekta so dijaki v evropskem parlamentu predstavili ugotovitve dveletnega dela in načine, s katerimi so poskušali zmanjšati CO2-odtis svoje šole. Nekaterim je to zelo dobro uspelo, drugim manj, vendar pa so v vseh šolah, tako vodstva kot osebje in dijaki, pričeli razmišljati in se vesti odgovorneje. S podpisom listine o odgovornosti do okolja (Charter on Environmental Responsibility) so se ravnatelji vseh sodelujočih šol obvezali, da bodo tudi po koncu projekta skrbeli za ekološko vizijo ustanove, ki jo vodijo.

Nekaj časa je ostalo tudi za zabavo in pohajkovanje po belgijskih mestih s srednjeveškim pridihom. Namen projekta ni samo širjenje obzorja v okviru krovne teme, pomembni cilji so povezati mlade iz vse Evrope, širiti njihova obzorja in jih pripraviti na medkulturni dialog.

Več slik si lahko ogledate na strani projekta.