Zgodovina šole

Novomeška gimnazija je ena najstarejših izobraževalnih ustanov z neprekinjeno tradicijo na Slovenskem.

Ustanovila jo je cesarica Marija Terezija davnega leta 1746. Vodstvo šole so prevzeli novomeški frančiškani in pouk je stekel 3. novembra 1746. Na koncu seznama 66 dijakov je prvi prefekt novomeške gimnazije pater Godfrid Pfeiffer zapisal: “S to skromno in majceno skupino se je pričel novomeški študij.”

Kot izobraževalna in kulturna ustanova je imela gimnazija od svoje ustanovitve dalje izjemno pomembno vlogo v kulturnem, znanstvenem, gospodarskem in političnem življenju Slovencev. Na naši šoli so se izobraževali številni znanstveniki, umetniki in gospodarstveniki, npr. Josip Plemelj, Ivan Tavčar, Oton Župančič, Slavko Grum, Božidar Jakac, Miran Jarc, Dragotin Kette, Marjan Kozina, Anton Podbevšek, Vladimir Lamut, Pino Mlakar, Marjan Mušič, Leon Štukelj in še mnogi drugi.

Leta 1870 je država novomeškim frančiškanom odvzela vodenje gimnazije, zato so na šoli začeli poučevati tudi laični učitelji. Novo šolsko poslopje na današnji Seidlovi cesti je gimnazija dobila leta 1912. Močno sta jo zaznamovali obe svetovni vojni ter s tem spremembe političnih sistemov. Svoj pečat pa so pustile tudi številne šolske reforme. Leta 1854 je iz šestletne postala osemletna, leta 1958 pa je iz osemletne oz. nižje in višje postala štiriletna.

V času usmerjenega izobraževanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila preoblikovana v Srednjo šolo pedagoške in tehniško-naravoslovne usmeritve. Kmalu se je pokazalo, da je gimnazija kot splošnoizobraževalna šola nujna za vzgojo dijakov, ki želijo nadaljevati študij, tako da je bila s šolsko reformo leta 1990 zopet preimenovana v gimnazijo.

Ob praznovanju 250-letnice šole se je pričela tudi temeljita prenova gimnazijske stavbe, ki je trajala dve leti. Prenovljena šola zagotavlja boljše pogoje dela, ki so dodaten izziv za še boljše in kvalitetnejše delo. Leta 2012 je bila ob 100. obletnici gimnazijskega poslopja postavljena stalna razstava o zgodovini gimnazije.

Na Gimnaziji Novo mesto se vsi trudimo ohranjati predvsem njeno osnovno poslanstvo – dijakom zagotavljati visoko strokovno raven izobraževanja in jih navajati na samostojno in ustvarjalno mišljenje.

Naša gimnazija je v letu 2016 praznovala zavidljivih 270 let neprekinjenega delovanja. Več o dejavnostih ob tako visokem jubileju si lahko preberete na povezavi.