Živa knjižnica 2024

Na Gimnaziji Novo mesto bomo predvidoma v mesecu marcu 2024 izvedli nacionalni Unesco projekt Živa knjižnica v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in vladnim uradom Zagovornika načela enakosti.

Letošnji dogodek bomo izvedli v treh vsebinskih sklopih:

  • prostovoljno delo z ranljivimi skupinami na Gimnaziji Novo mesto,
  • predavanje o diskriminaciji s strani predstavnika urada  Zagovornika načela enakosti in
  • pogovori udeležencev z »živimi knjigami«.

Živa knjižnica je sredstvo s katerim preko inovativne metode aktivnega dialoga aktivno ozaveščamo in izobražujemo o človeških vrednotah, človekovih pravicah in spodbujamo razpravo o predsodkih in stereotipih v družbi. Metoda Žive knjižnice sooči bralca/bralko z lastnimi predsodki in stereotipnimi predstavami ter nudi konkretno možnost se v živo srečati z lastnim stereotipom.

V tridesetminutnih osebnih pogovorih, bodo žive knjige pripovedovale svoje življenjske zgodbe, delile svoje izkušnje, znanja in doživetja, ter odgovarjale na radovedna, včasih tudi provokativna in iskriva vprašanja sogovornikov. Žive knjige so namreč ljudje, ki se v svojem vsakdanjem življenju zaradi osebnih okoliščin soočajo s predsodki in stereotipi ter so o tem pripravljeni govoriti z obiskovalci knjižnice.

Bralke in bralci bodo lahko govorili z več zanimivimi knjigami kot so: oseba z izkušnjo varne hiše in nasilja v družini, aktivistom za človekove pravice LGBT oseb, z beguncem iz Sirije ter osebo iz Afganistana, ki so ji zavrnili azil, pa z nekom, ki dela z odvisniki, tudi z muslimanko, budistično popotnico in lezbijko z družino.

Bralke in bralci v poglobljenih pogovorih z živimi knjigami tako pridobijo novo izkušnjo, ki lahko prispeva k večjemu medsebojnemu razumevanju, ozaveščanju in odpravljanju stereotipov, predsodkov in tudi diskriminacije, ki so jo deležne različne skupine in posamezniki v naši družbi.

(Povzeto po: https://www.facebook.com/DRPDNM in http://www.ziva-knjiznica.si/o-projektu/)

Projekt bomo izvedli v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in uradom Zagovornika načela enakosti.

Z željo, da bi v raznolikem svetu lepše sobivali skupaj, vas vabimo k sodelovanju.

Kontakt:

maja.hren@gimnm.org

nina.arnus@gimnm.org

Obrazce za prijavnice in evalvacijo bomo objavili naknadno, ko bo znan datum izvedbe dogodka.