Zlato in bron iz znanja zgodovine

Zlato in bron iz znanja zgodovine

26. 3. 2011 je potekalo na Gimnaziji Škofja Loka X. državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev na temo Turški vpadi, kmečki upori in reformacija na Slovenskem. Tekmovanja se je udeležilo 80 srednjih šol oziroma 240 dijakov iz vse Slovenije. To je enkrat več kot pred desetimi leti, saj je zgodovina eden redkih predmetov, katerega število tekmovalcev stalno narašča.

Ekipa Gimnazije Novo mesto je  tekmovanje zaključila s tremi priznanji. Veronika Zagorc, 2. e in Žak Zupan, 3. k, sta prejela bronasto, Klavdija Kek iz 4. f pa je dosegla prvo mesto z zlatim priznanjem. V okviru spremljevalnih dejavnosti so se naši dijaki udeležili vodenega ogleda Loškega muzeja.