Delavnice o sovražnem govoru

V petek, 29. 9. 2017, so na naši gimnaziji potekale delavnice z naslovom Sovražni govor, v izvedbi Mirovnega inštituta iz Ljubljane. Delavnice so potekale v okviru vsebin Državljanska kultura in so bile namenjene 3. B, 3. D, 3. K in 3. Š. Delavnice so potekale po dve šolski uri. V prvem delu so se dijaki spoznali s temo sovražnega govora in njegovimi širšimi družbenimi konteksti, z vlogo in odgovorno rabo medijev v sodobnih družbah ter razumevanjem migracij. Analizirali so resnične primere sovražnega govora ter premišljevali o njegovih učinkih in možnih odzivih nanj. Pri tem so se seznanili z delovanjem medijev in pomenom kritičnega sprejemanja in oddajanja informacij. V drugem delu je bila organizirana diskusija z gosti, ki imajo migrantsko ozadje. Dijaki so skozi pogovor spoznali migrantsko pot dveh Sirijcev in enega Afganistanca, njihovo življenje v Sloveniji, vzroke in posledice selitve, medkulturne razlike, razbijali stereotipe ter razmišljali o pomenu medkulturnega dialoga pri gradnji strpne in solidarne družbe.

Nina Arnuš