Dijaki 3. letnika so obeležili mednarodni dan žensk in deklet v znanosti 

Generalna skupščina Združenih narodov je razglasila 11. februar za mednarodni dan žensk in deklet v znanosti. V ta namen po svetu tečejo različne aktivnosti, s katerimi se ozavešča o (ne)enakopravnosti žensk v znanosti. Tudi naši dijaki so se posvetili raziskovanju življenja in dela znanstvenic, ki so premikale meje pri tlakovanju poti v naravoslovne akademske kroge.  

Kljub temu, da je v današnjem času ženskam v razvitem svetu dostopno izobraževanje, jih v akademskih krogih srečujemo redkeje kot moške. Zelo pomembno delo pri uveljavljanju žensk v znanosti je gotovo odigrala Marie Curie, ki jo lahko označimo kot največjo znanstvenico v vsej zgodovini. Vsekakor pa k njenemu imenu lahko zapišemo še veliko drugih. Ponosni smo, da uspešne znanstvene zgodbe pišejo tudi znanstvenice, ki so obiskovale našo gimnazijo. Nekaj uspešnih zgodb je opisanih v predstavitvi, ki so jo pripravili dijaki 3. letnika. 

Aktiv biologije, fizike in kemije