GIMNAZIJA

Gimnazijski program je namenjen vsem tistim, ki nameravajo študirati na univerzi in želijo pridobiti široko splošno izobrazbo in razgledanost. Program se navezuje na znanje, spretnosti in stališča, ki so si jih dijaki pridobili v osnovni šoli, in sistematično razvija doseženo izobrazbo.

Cilji

Izobraževalni program splošne gimnazije spodbuja interes za teoretična znanja in omogoča oblikovanje lastnega pogleda na svet, prav tako pa spodbuja uravnotežen razvoj na vseh področjih osebnosti. Je priprava za nadaljevanje izobraževanja na vseh univerzitetnih programih.

Predmetnik

 

Predmet
1. letnik
2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj
SLO 4 4 4 5 595
MAT 4 4 4,5 5 595
TJ1 3 3 3,5 4 472,5
TJ2 3 3 3 3 420
ZGO 2 2 3 2 315
ŠVZ 3 3 3 3 420
LUM 2 70
GLA 1,5 52
GEO 2 2 3 245
BIO 2 2 2 210
KEM 2 2 2 210
FIZ 2 2 2 210
PSI 2 70
SOC 2 70
FIL  2 70
INF 2 70
Izbirni predmeti * 3* 1 8** 630
OIV 90 90 90 30 300

* 2. letniku prvič izvajamo nerazporejene ure v obliki interdisciplinarnih tematskih sklopov (ITS): Znanost v gibanju, Kako temačen je bil srednji vek, Od matematike k podjetnosti, Zdrav življenjski slog, Gledališče ter Turizem smo mi.
** Izbirni maturitetni predmeti v 4. letniku: ANG 2, NEM 2, FRA, ŠPA, ZGO, GEO, BIO, KEM, FIZ, SOC, PSI, FIL.