Izpeljana prva MEPI odprava

Odprava bo za vedno ostala zapisana z velikimi črkami programa MEPI, ne le na naši gimnaziji, temveč na celotnem področju Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Izpeljali smo namreč prvo poskusno pustolovsko odpravo na tem prostoru.

Skoraj natančno leto dni mineva odkar smo programu MEPI dahnili življenje. Prva generacija mepijevcev je štela 11 članov. Na odpravo se je odpravilo osem dijakov v dveh ekipah, in sicer ekipi Enua in Povratniki. Več o odpravi in njihovih pustolovščinah si lahko preberete v poročilu.