Nadomestne prireditve za dijake, ki nimajo opravljenih OIV iz kulturnih dejavnosti

Obvestilo