Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in Posavja 2021

Regijsko srečanje 2021

Povabilo šolam Dolenjske, Bele krajine in Posavja

Razpis | Pravilnik

Pomembni datumi:

  • 16. 4. 2021 – Rok za prijavo (oddaja nalog s povzetki v sistemu ZOTKS na www.zotks.si) | Navodila |
  • 6. 5. 2021 – REGIJSKO SREČANJE (javna predstavitev nalog na Gimnaziji Novo mesto)
  • 14. 5. 2021 – Prijava na državno srečanje (regijski koordinatorji prijavijo naloge, ki so napredovale v prvi krog državnega srečanja)
  • 14. 6. 2021 po 16. uri: Zaključek prvega kroga državnega srečanja in objava raziskovalnih nalog, ki so se uvrstile v drugi krog – objavljeno na spletni strani ZOTKS.
  • 28. in 29. 6. 2021: Drugi krog državnega srečanja – predstavitev in zagovor raziskovalnih nalog, ki so se uvrstile v drugi krog | Navodilo za mentorje |

Zaradi novih datumov prijave in oddaje raziskovalnih nalog ter izvedbe državnega srečanja mladih raziskovalcev smo spremenili tudi datume, ki se nanašajo na regijski nivo tekmovanja.

Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in Posavja 2021 

Na Gimnaziji Novo mesto je bilo že 10. leto zapored organizirano regijsko srečanje mladih raziskovalcev, v okviru katerega so osnovnošolci in srednješolci iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja predstavili in zagovarjali svoje raziskovalne naloge. Na letošnji razpis je bilo kljub omejitvam in izzivom zaradi epidemije prijavljenih 9 osnovnošolskih in srednješolskih nalog. V kategoriji osnovnih šol je sodelovalo 11 tekmovalcev iz OŠ Brežice, OŠ Grm in OŠ Mokronog. Pripravili so 4 raziskovalne naloge s področij psihologije, zgodovine in interdisciplinarnega področja, pri vseh korakih – od načrtovanja, opravljanja raziskave, analize in pisanja naloge – jih je vodilo 6 mentorjev. Dijaki so pod mentorstvom 7 srednješolskih učiteljev in zunanjih mentorjev opravili 5 raziskav s področij biologije, matematike, ekologije in interdisciplinarnega področja ter kategorije drugih področij (medicina). Srednješolski tekmovalci so iz Gimnazije Novo mesto in ŠCNM, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija.

Predstavitve raziskovanih nalog in zagovori pred strokovnimi komisijami so že drugo leto potekali preko videokonferenčnih klicev (6. 5. za osnovne šole in 11. 5. za srednje šole). Strokovne komisije, ki so jih sestavljali gimnazijski profesorji in zunanji ocenjevalci, so ocenile in določile, da je vseh 9 nalog izjemno kvalitetnih ter da si zaslužijo uvrstitev v 1. krog državnega srečanja. Tiste naloge, ki bodo prepoznane kot najboljše z določenega področja, bodo raziskovalci predstavili na 55. državnem srečanju, ki bo predvidoma 28. in 29. 6. 2021 v Murski Soboti.

Koordinatorici regijskega srečanja