Šolsko tekmovanje iz znanja kemije

12. 3. 2018 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja kemije. Udeležilo se ga je 149 dijakov. 56 dijakov je prejelo bronaste Preglove plakete. 43 dijakov se je uvrstilo na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 5. 5. 2018.

Čestitamo!

Branka Klemenčič