Šolsko tekmovanje iz znanja pravopisa

Na Gimnaziji Novo mesto smo ob dnevu materinščine, 22. februarja 2018, izvedli drugo šolsko tekmovanje iz pravopisa. Udeležilo se ga je 76 dijakov. Naloge, ki so obsegale vsa pravopisna poglavja, smo pripravili in ocenili profesorji slovenščine.

Prva tri mesta so osvojili naslednji dijaki:

  1. Zala Kink (4. š)
  2. Alja Kastelic (1. a)
  3. Jakob Höfferle (4. b), Nika Kirn (4. a), Luka Umek (4. d)

Najuspešnejši dijaki so si za nagrado prislužili Slovnico na kvadrat in rogljiček pri ravnateljici, vsi dijaki, ki so v testu naredili manj kot deset napak, pa petico pri slovenščini.

S tekmovanji iz pravopisa spodbujamo pravopisno pismenost in ozaveščenost o bogastvu slovenskega jezika v vseh njegovih socialnih in funkcijskih zvrsteh.

Aktiv učiteljev slovenščine