Spoznajmo se z romsko kulturo

V počastitev dneva materinščine je v ponedeljek, 24. 9. 2018, v gimnazijskem atriju potekala prireditev Spoznajmo se. Prvošolci so na njej spoznavali romsko kulturo in organizacije, ki spodbujajo aktivno delovanje romske skupnosti. Okroglo mizo je povezovala Suzana Krvavica, prof. slovenščine, v pogovoru pa so sodelovali: Bogdan Miklič, predsednik Zveze Romov za Dolenjsko, Zvonko Golobič, predsednik Zveze za razvoj romske skupnosti Črnomelj, in Lilijana Tudija, romska aktivistka, voditeljica delavnic in predsednica društva Mavrica.

V zanimivem pogovoru so predstavili življenje in organiziranost Romov na Dolenjskem in širše, njihov jezik, zgodovino, kulturo, običaje in načine integracije v večinsko kulturo. Vsi trije so poudarili velik pomen vzgoje in izobraževanja Romov, saj izobrazba nudi večje možnosti zaposlitve, s tem pa zmanjšuje socialno izključenost in odrinjenost na rob družbe. Romske organizacije si prizadevajo tudi za izboljšanje bivalnih pogojev v romskih naseljih in za strpnost med Romi in večinskim prebivalstvom.

Okroglo mizo je popestril nastop 12 učencev OŠ Bršljin, ki obiskujejo dnevni center DRPD v Brezju. Pod mentorstvom vodje dnevnega centra Mojce Vegelj so se predstavili z recitacijama v slovenščini in romščini ter plesno točko. Plesalke so bile oblečene v prav za to priložnost sešita tradicionalna romska krila. Dijaki in učitelji so zelo toplo sprejeli ganljiv nastop, romski otroci pa so v zahvalo prejeli simbolična darila Gimnazije Novo mesto.

Mojca Vegelj je predstavila delovanje dnevnih centrov v romskih naseljih Brezje in Poganci, kjer strokovnjaki in prostovoljci nudijo osnovnošolcem učno pomoč in različne dejavnosti. Med prostovoljce je povabila tudi naše dijake, ki že tradicionalno radi pomagajo v dnevnem centru Brezje, spomladi pa so na dan za spremembe pobarvali bivalni zabojnik v Pogancih.

V zadnjem delu prireditve so se v pogovor vključili tudi dijake. Po dvorani je krožil mikrofon in dijaki so lahko goste vprašali, kar jih je zanimalo. S spoznavanjem tujih kultur se odpravlja strah pred njimi in ustvarja pogoje za strpno in spoštljivo sobivanje ter rušenje predsodkov.

Suzana Krvavica

Foto: Jana Prijatelj, 2. k