Strokovni aktiv: DRUŽBOSLOVJE

Člani

Ime in priimek
Predmet E-poštni naslov  
Nina Arnuš SOC nina.arnus@gimnm.org
Zlatka Butkovec Gačnik PSI zlatka.butkovec-gacnik@gimnm.org
Jožica Cvelbar GLA jozica.cvelbar@gimnm.org
Jana Hosta PSI jana.hosta@gimnm.org
Polona Kralj PSI polona.kralj@gimnm.org
Uroš Lubej FIL uros.lubej@gimnm.org
Klara Šurla (vodja aktiva) PSI klara.surla@gimnm.org
Jasmina Žagar LUM jasmina.zagar@gimnm.org

Več o predmetih.

Program dela

 • Ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
 • priprava splošnih napotkov za pouk sociologije, psihologije in filozofije,
 • oblikovanje kriterijev za ustno in pisno ocenjevanje pri pouku ter pri popravnih, predmetnih in dopolnilnih izpitih,
 • pregled in dopolnitev minimalnih standardov znanja,
 • seznanitev s pravilniki (o šolskem redu, ocenjevanju idr.) in oblikovanje pripomb,
 • oblikovanje navodil in kriterijev za izdelavo referatov in maturitetnih seminarskih nalog,
 • nabava učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature,
 • naročila revij,
 • izpeljava OIV,
 • sodelovanje pri izvedbi predavanj za starše (Jana Hosta),
 • mentorstvo dijakom pri izdelavi seminarskih nalog in likovnih prispevkov za različna tekmovanja,
 • vključitev v druge projekte šole.

Pomembni datumi

Tekmovanje v znanju psihologije (razpis; tema: Mišljenje)

 • šolsko: 11. 1. 2024 (prijavnica)
 • državno: 22. 3. 2024 na Gimnaziji Novo mesto

Dejavnosti in rezultati v šol. letu 2023/24

 

Arhiv