Priznanja in nagrade najboljšim dijakom Gimnazije Novo mesto

Gimnazija Novo mesto je ob zaključku letošnjega šolskega leta dijakom podelila priznanja in priznanja z nagradami. Slavnostna podelitev je bila v ponedeljek, 22. maja 2017, ob 11.30 v Športni dvorani Marof.

Priznanja in priznanja z nagradami prejmejo dijaki za večletno zastopanje šole na državnih in mednarodnih tekmovanjih na področjih znanja in športa ter za vidne rezultate v okviru različnih tekmovanj, natečajev in drugih izvenšolskih dejavnosti, ki bistveno prispevajo k ugledu šole v javnosti. Letos je priznanja Gimnazije Novo mesto prejelo 172 dijakov, in sicer smo podelili 17 priznanj in 11 priznanj z nagrado dijakom 1. letnika, 19 priznanj in 11 priznanj z nagrado dijakom 2. letnika , dijaki 3. letnika so prejeli 32 priznanj in 18 priznanj z nagrado, četrtošolci pa so za svoje štiriletne uspehe in zastopanje šole v javnosti prejeli 46 priznanj in 18 priznanj z nagrado.

Slavnostno podelitev gimnazijskih priznanj je vodila nekdanja dijakinja gimnazije Eva Virc, program pa so dijaki popestrili z aktualiziranimi literarnimi deli. Dijaki 4. b so tradicionalno predali ključ zmagovalnemu razredu 3. letnika, ki so se za ključ potegovali celo šolsko leto s sodelovanjem v različnih šolskih dogodkih in dogodkih v organizaciji 4. b razreda. Ocenjevali so tudi njihovo samoiniciativnost in ustvarjalnost. Nosilci ključa so postali dijaki 3. a.

Anita Nose

Galerija

27 maj
Priznanja in nagrade najboljšim dijakom Gimnazije Novo mesto

  Gimnazija Novo mesto je ob zaključku letošnjega šolskega leta dijakom podelila priznanja in priznanja z nagradami.…

Več