Strokovni aktiv: FIZIKA

Člani

Ime in priimek
E-poštni naslov Povezave
Miha Hadl
(vodja aktiva)
miha.hadl@gimnm.org E-učilnica
Anita Nose anita.nose@gimnm.org E-učilnica
Blaž Zabret blaz.zabret@gimnm.org E-učilnica
Ivan Potočar
(laborant)
ivan.potocar@gimnm.org

Več o predmetu.

Program dela

 • Ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
 • priprava splošnih napotkov za pouk fizike,
 • oblikovanje skupnih kriterijev za ustno in pisno ocenjevanje, za eksperimentalno delo in za standarde znanj,
 • pregled in dopolnitev minimalnih standardov znanja,
 • nabava najnujnejših učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature,
 • nabava laboratorijske opreme za izvajanje demonstracij in vaj,
 • udeležba in poročanje s seminarjev in študijskih skupin,
 • priprave in sodelovanje na regijskem tekmovanju iz fizike,
 • izpeljava OIV,
 • seznanitev s pravilniki (o šolskem redu, ocenjevanju idr.) in oblikovanje pripomb.

Datumi tekmovanj

Tekmovanje iz fizike ČMRLJ za dijake prvega letnika:

 • šolsko 9. 10. 2019.

Tekmovanje iz znanja fizike:

 • šolsko: 5. 2. 2020
 • regijsko: 13. 3. 2020
 • državno: 4. 4. 2020
 • izbirni test za olimpijado: 24. 4. 2020

Tekmovanje iz znanja astronomije:

 • šolsko: 5. 12. 2019
 • državno: 11. 1. 2020

Tekmovanje iz znanja naravoslovja:

 • šolsko: 19. 11. 2019
 • državno: 25. 1. 2020
 • olimpijada: 10.—16. 5. 2020, Češka

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2018/2019

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2017/2018