Strokovni aktiv: FIZIKA

Člani

Ime in priimek
E-poštni naslov  
Miha Hadl miha.hadl@gimnm.org
Anita Nose (vodja aktiva) anita.nose@gimnm.org
Blaž Zabret blaz.zabret@gimnm.org
Karmen Žugič karmen.zugic@gimnm.org
Ivan Potočar (laborant) ivan.potocar@gimnm.org

Več o predmetu.

Program dela

 • Ureditev letnih priprav na pouk z upoštevanjem posebnosti razredov,
 • priprava splošnih napotkov za pouk fizike,
 • oblikovanje skupnih kriterijev za ustno in pisno ocenjevanje, za eksperimentalno delo in za standarde znanj,
 • pregled in dopolnitev minimalnih standardov znanja,
 • nabava najnujnejših učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature,
 • nabava laboratorijske opreme za izvajanje demonstracij in vaj,
 • udeležba in poročanje s seminarjev in študijskih skupin,
 • priprave in sodelovanje na regijskem tekmovanju iz fizike,
 • izpeljava OIV,
 • seznanitev s pravilniki (o šolskem redu, ocenjevanju idr.) in oblikovanje pripomb.

Datumi tekmovanj

Tekmovanje iz fizike ČMRLJ za dijake prvega letnika

 • šolsko: 11. 10. 2023

Tekmovanje iz znanja fizike

 • regijsko: 13. 3. 2024
 • državno: 13. 4. 2024

Tekmovanje iz znanja astronomije

 • šolsko: 6. 12. 2023
 • državno: 13. 1. 2024

Tekmovanje iz znanja naravoslovja (dodatne informacije)

Aktivnosti in dosežki v šolskem letu 2023/24

 

Arhiv